Onderzoek Marije Brom naar interculturaliteit en lokale media in Amsterdam

Persbericht
Instituut voor Netwerkcultuur, Amsterdam 14 maart 2005.

Interculturaliteit en lokale media in Amsterdam: onderzoek naar verouderde modellen

In haar doctoraalscriptie De Slakom van SALTO (UvA, maart 2005), onderzoekt Marije Brom de veroudering van bestaande modellen in de lokale media. De ideeen over lokale media, die in de jaren zeventig aan de wieg stonden van diverse lokale omroepen, blijken verouderd en schieten tekort waneer discussies tussen verschillende etnische groepen onderling oplaaien.
Dat etnische groepen elk een plek hebben binnen het open kanaal, is op het eerste gezicht een grote verworvenheid. Iedere groep is echter zodanig op zichzelf gericht, dat versplintering het gevolg is. Het ontbreekt de etnische lokale media aan een fris en aantrekkelijk visueel kader dat jongeren aanspreekt. Dit is echter een belangrijke vereiste als de Amsterdamse Wethouder Cultuur Hannah Belliot de interculturaliteit onder jongeren via lokale media wil bevorderen.

Succesvolle vernieuwende alternatieven, als FunX, gebruiken de urban culture als uitgangspunt en maken gebruik van het zogenaamde ‘ lokaal-boven-lokale’ professionele media model. FunX streeft niet direct naar verzoening en tolerantie, maar stimuleert de onderlinge dialoog. Hierbij speelt internet een belangrijke rol in het bereiken van het publiek en het faciliteren van onderling contact. De combinatie van een professionele aanpak en gebruik van nieuwe media, zorgt voor een vorm van lokale media die wel aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

Tijdens conflicten zoals rond de moord op Theo van Gogh, moeten lokale media de confrontatie niet uit de weg gaan. Marije Brom:”De discussie destijds rond de moord op Theo van Gogh, is voor een groot geheel gebaseerd op oudere gedachten, angsten en vooroordelen. FunX fungeert als een spiegel waarin de spanningen van de maatschappij te zien zijn. Het is wel belangrijk hierbij aan te tekenen dat moderators sindsdien de site beheren en postings filteren.”

Culturele instellingen (en faciliteiten zoals het open kanaal) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het interculturele klimaat van de stad. Hannah Belliot pleit in haar Amsterdamse cultuurbeleid voor het ‘ emotioneel aandeelhouderschap’. Volgens Marije Brom schiet het cultuurbeleid voor jongeren tekort. Speciale voorstellingen voor zwarte scholen zijn niet de oplossing. Marije Brom pleit daarom in haar scriptie voor een afname van structurele subsidies en de overstap naar een soort stimuleringssubsidies, waar samenwerkende organisaties en innovatieve projecten financiele steun kunnen krijgen.

Download hier de scriptie als pdf bestand.

Marije Brom (1980) studeert dit collegejaar af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt massamedia vanuit een cultuur-filosofisch perspectief. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar urban culture. Marije Brom kan bereikt worden via het Instituut voor Netwerkcultuur, Amsterdam.

Institute of Network Cultures
HvA Interactieve Media
Weesperzijde 190
1097 DZ Amsterdam
www.networkcultures.org
info@networkcultures.org.

scriptie_marije
Share