Delusive Spaces

New publication in the Studies of Network Cultures Series (published by INC and NAi Publishers):
Eric Kluitenberg, Delusive Spaces. Essays on Culture, Media and Technology, Rotterdam/Amsterdam: NAi Publishers & Institute of Network Cultures, 2008.

Book Launch (in Dutch!):
April 8 2008, 17:30 at De Balie, Amsterdam. (More information below)
Press: Please contact Esmeralda Eggen, PR & Marketing at NAi Publishers, tel 010-2010132 or e-mail eeggen (at) naipublishers.nl.

Delusive Spaces

Boekpresentatie:
Eric Kluitenberg, Delusive Spaces. Essays on Culture, Media and Technology, Rotterdam/Amsterdam: NAi Publishers en Institute of Network Cultures, 2008.
Datum en tijd: dinsdag 8 april 2008 om 17.30 uur
Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
De toegang is gratis.

Vanaf deze week ligt het boek ‘Delusive Spaces’ in de winkels, een verzameling essays van Eric Kluitenberg over cultuur, media en technologie.

Het open terrein van de nieuwe media wordt in hoog tempo gesloten. Toenemende (overheids-) controle, juridische regulering en concentratie in de markt hebben een eind gemaakt aan de mythe van de open en vrije netwerken. In Delusive Spaces zoekt Eric Kluitenberg naar een kritische positie die desondanks een utopisch potentieel herkent in de ontluikende media culturen. Het boek verkent de archeologie van ‘de Machine’ en bespreekt de diverse metaforen en methoden die worden gehanteerd om over technologie te spreken. Terugkerend naar de actualiteit verkent het boek vervolgens de cultuur van nieuwe media in een tijd waarin politieke instituties fundamenteel ter discussie staan. Het boek sluit af met een serie essays over kunst, technologie en het onrepresenteerbare. Zonder zich te laten misleiden door de mythes van vrijheid en ‘het nieuwe’ laat het boek op provocatieve wijze zien hoe een nieuwe verhouding tot de utopische dimensie van technologie kan worden ontwikkeld.

De publicatie wordt op dinsdag 8 april 2008 gepresenteerd in De Balie te Amsterdam.

Programma (aanvang 17.30u):
– Inleiding door Chris Keulemans, schrijver en journalist en voormalig directeur van De Balie.
– Vraaggesprek met auteur Eric Kluitenberg, onfhankelijk mediatheoreticus en als hoofd Media verbonden aan De Balie.
Bij de presentatie is uiteraard gelegenheid voor pers en andere geïnteresseerden om vragen te stellen.

Delusive Spaces wordt uitgegeven door Institute of Network Cultures en NAi Uitgevers Rotterdam, en is gerealiseerd met steun van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting.

Pers:
Voor de aanvraag van recensie-exemplaren, nadere informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot Esmeralda Eggen, PR & Marketing, tel 010-2010132 of e-mail eeggen (at) naipublishers.nl. Van uw recensie ontvangen we graag een kopie.

Share