Review: Het Grote Crowdfunding Boek

Door: Robert van Boeschoten

Het grote crowdfunding boek, De weg naar jouw crowd” is een boek geschreven door Simon Douw en Gijsbert Koren die allebei al vanaf begin af aan met crowdfunding bezig zijn geweest. Zij hebben een boek geschreven dat de toekomstige crowdfunder goed wegwijs maakt in het veld van crowdfunding. Gebaseerd op hun praktijk als adviseurs van organisatie en mensen die willen gaan crowdfunden laten zij zien wat de valkuilen en uitdagingen zijn waar je zoal mee te maken kan krijgen. Hun perspectief is dat van het redelijk zaken doen en het vinden van nieuwe mogelijkheden om zo transparant mogelijk mensen met elkaar te verbinden die nieuwe initiatieven willen ontplooien en ondersteunen. Hun expertise is ligt met name op het zakelijke vlak en niet op de werking van crowdfunding in de creatieve sector specifiek. Zo is het voorwaard verzorgd door Joris Luyendijk die schetst hoe het met het risicomanagement in de financiële sector er bij staat. Sinds zijn werk over het bankwezen in de city van London is het imago van het financiële verkeer behoorlijk gedaald. Crowdfunding lijkt daarin een kentering te kunnen vormen althans op het gebied van vertrouwen bij zakelijke transacties. Douw en Koren leggen uitgebreid uit hoe dat vertrouwen vorm kan krijgen. Uitgaand van hun canvas vertellen zij hoe er in een campagne aandacht moet zijn voor het waarom , het project, het voorstel, de promotie, je netwerk (crowd), de kosten, het doelbedrag en niet op de laatste plaats het platform waar je voor kiest.

Het boek is doorweeft met case beschrijvingen van campagnes die binnen een van bovenstaande aandachtspunten iets uitzonderlijks hebben gepresteerd. Zo is er te lezen over het succesvolle WakaWaka dat inmiddels al aan de 10e campagne is begonnen en nog steeds nieuwe mensen weet te betrekken in hun onderneming.

Twee hoofdstukken zijn vooral interessant voor toekomstige crowdfunders; hoe het juiste platform te kiezen en welk financieel model te hanteren voor je campagne.

De platforms vormen een brug tussen de initiatiefnemers van een campagne en hun crowd. De plek waar alle interactie plaats vindt. In Nederland is momenteel de grootste ‘platformdichtheid’ van de wereld, dus is het zaak goed te weten waar je moet zijn. De veronderstelling is meestal dat men eerst een platform kiest op basis van de grootste crowd die potentieel daar aanwezig is. Dat argument gaat alleen op voor zogenaamde ‘koude crowdfunding’. De initiatiefnemers zijn alleen op zoek naar geld in de markt en niet op zoek naar mensen die warm lopen voor hun campagne. Deze laatste groep wordt gezocht bij ‘warme crowdfunding’. Functionaliteiten van een platform kunnen erg verschillen, dus is het goed om eerst zelf na te gaan wat voor relatie je met je crowd wil hebben en dus ook wat voor crowd je zoekt. De ene doelgroep is meer thuis in online banking of chatting dan de andere en niet alle platforms bieden daarvoor de juiste middelen. Douw en Koren hebben dan ook 5 tips om naar te kijken bij een platform zoals zijn updates mogelijk en zijn er voldoende betalingsmogelijkheden.

Het voorstel dat je maakt voor een campagne kan tegenwoordig een behoorlijk lastige financiële constructie zijn. Van de bekende donatiemodellen die bedoeld zijn voor non-profit campagnes en vaak in de culturele sector plaats vinden tot aan converteerbare lening crowdfunding waarbij je eerst een lening geeft die je later om kan zetten in een aandeel door middel van certificaten. Bij die laatste constructie kunnen investeerders mede-eigenaar worden van een meestal snelgroeiend bedrijf. Zo zijn er tegenwoordig meer combinatievormen bij crowdfunding mogelijk, waar je zowel een tegenprestatie kan verwachten maar ook een financiële uitkering (rente) van je geïnvesteerde bedrag. Door deze toename in verschillende vormen worden er ook steeds scherpere eisen gesteld aan platforms en mensen die crowdfunden. Al deze ontwikkelingen in deze sector van investeringen vragen er om dat producten zo transparant mogelijk worden aangeboden. Luyendijk schetst in de inleiding dat de financiële wereld niet achterover leunt en goed volgt wat er mogelijk is. De kans op fraude neemt ook toe waardoor het imago van crowdfunding ineens in elkaar kan zakken en het vertrouwen dat de basis vormt van de huidige transacties verdwijnt. De banken zullen dan ook niets meer hebben aan crowdfunding terwijl het juist nu zo’n goed instrument is om te meten hoe het met de relatie tussen geldschieter en geldnemer is gesteld. Risico’s kunnen hierdoor goed in kaart gebracht worden bij jonge bedrijven.

De schaalvergroting die momenteel gaande is bij crowdfunding kan dit soort processen makkelijk verstoren. Het morele handelen van mensen wordt ondoorzichtig en terug gebracht tot wat er binnen de mazen van de wet mogelijk is.

Het is met name aan de platforms om hier duidelijk stelling in te nemen en zich steeds transparanter op te stellen. Voor de gebruikers (geldschieters) van groot belang om het vertrouwen te blijven behouden in de campagnes die men steunt en voor de initiatiefnemers van campagnes belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. De verbinding moet optimaal blijven en in een tijd van veel veranderingen zoals nu is dat het belangrijke aandachtspunt.