Out now: The Unbound Book by Adriaan van der Weel & Joost Kircz

ImageDisplayThe Unbound Book
What might the digital revolution we’re currently living through mean for conventional paper books? Is there a future for the long-form text at all? At the onset of the digital deluge, books had evolved into the perfect reading machine. In the screen era, technology increasingly and emphatically foregrounds itself in the digital reading experience. It is one thing to identify what we lose in the process (which is a natural human tendency), but quite another and, it might be argued, an ultimately more fruitful one, to identify how that screen technology might shape the activities for which we always used to use paper. Screen technology is likely to determine our learning and entertainment habits. Indeed, the ‘industrial’ forms of reading that may be performed by the computer have a very tenuous relationship to what we have always understood by the term. Awareness of the issues, and eventually new insights, are essential if we want screen technology to offer a digital future to the long-form text.

Published by Amsterdam University Press. Order a copy at your local bookshop or online.

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://ift.tt/1mP001h

Post-Digital Publishing Archive by Silvio Lorusso

Recently Silvio Lorusso launched the Post-Digital Publishing Archive (P-DPA). The aim of P-DPA is to systematically collect, organize and keep trace of experiences in the fields of art and design that explore the relationships between publishing and digital technology. The archive acts as a space in which the collected projects are confronted and juxtaposed in order to highlight relevant paths, mutual themes, common perspectives, interrelations, but also oppositions and idiosyncrasies. P—DPA is maintained by Silvio Lorusso.

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://ift.tt/1dLAHLa

How to distribute your ebooks?

Say "The netflix of Books" one more time

source: http://ift.tt/19wt75P

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://ift.tt/1j0NGbi

Hacking the Academy: New Approaches to Scholarship and Teaching from Digital Humanities

About the Book

Can an algorithm edit a journal? Can a library exist without books? Can students build and manage their own learning management platforms? Can a conference be held without a program? Can Twitter replace a scholarly society?

As recently as the mid-2000s, questions like these would have been unthinkable. But today serious scholars are asking whether the institutions of the academy as they have existed for decades, even centuries, aren’t becoming obsolete. Every aspect of scholarly infrastructure is being questioned, and even more importantly, being hacked. Sympathetic scholars of traditionally disparate disciplines are canceling their association memberships and building their own networks on Facebook and Twitter. Journals are being compiled automatically from self-published blog posts. Newly minted Ph.D.s are forgoing the tenure track for alternative academic careers that blur the lines between research, teaching, and service. Graduate students are looking beyond the categories of the traditional CV and building expansive professional identities and popular followings through social media. Educational technologists are “punking” established technology vendors by rolling out their own open source infrastructure.

Hacking the Academy will both explore and contribute to ongoing efforts to rebuild scholarly infrastructure for a new millennium.

About the Editors

Dan Cohen is an Associate Professor in the Department of History and Art History and the Director of the Center for History and New Media at George Mason University.
Tom Scheinfeldt is Managing Director of the Center for History and New Media and Research Assistant Professor of History in the Department of History and Art History at George Mason University

More information

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://digitalpublishingtoolkit.org/2014/01/hacking-the-academy-new-approaches-to-scholarship-and-teaching-from-digital-humanities/

nai010 uitgevers – Highlights en Reflections

Het team van nai010 Publishers, Medamo en PUNTPIXEL ontwikkelt een digitale versie van de Stedelijk Museum Highlights en Reflections catalogi. In plaats van het creëren van een één op één e-book kopie, ontwikkelen ze een digitaal distributieplatform via een (mobiele) web-applicatie. Deze geeft de gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke hoogtepunten uit de Stedelijk collectie te vinden, filteren, zoeken, bekijken en verzamelen. Deze serie hoogtepunten wordt vervolgens samengevoegd tot een persoonlijke EPUB catalogus die als pdf ook offline kan worden geraadpleegd.

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Barbera van Kooij van nai101 publishers legt uit dat het een nieuwe en aanvullende rol van de uitgever is om nieuwe platforms en distriebutiemogelijkheden te verkennen. Volgens haar is het interessant om te onderzoeken hoe we op nieuwe manieren digitaal kunnen publiceren. De gangbare EPUB versies van bestaande boeken hebben volgens van Kooij vaak geen toegevoegde waarde ten opzichte van een boek of pdf. De vraag is hoe je een visuele uitgave als de catalogi van het Stedelijk vertaald naar een digitale uitgave die meerwaarde heeft.

Daarvoor transformeerde het team het statische afgesloten product naar een catalogus volgens het ‘mp3 model’. In plaats van de gehele catalogus aan te schaffen kan de gebruiker straks invloed uitoefenen op de inhoud van de gepersonaliseerde catalogus.

De grootste doelgroep van het Stedelijk is een buitenlands 50+ publiek mét smartphone. Deze doelgroep wil zich graag vóór de reis verdiepen in de collectie van het museum. Voor hen wordt een serviceomgeving ontwikkeld; webpagina’s die zijn geoptimaliseerd voor smartphone gebruik. Via een aantal keuzecriteria kan de gebruiker een selectie maken met wat hem aanspreekt en informatie over deze verzameling verkrijgen.

Daarnaast kan extra informatie worden aangeboden, zoals verdiepende essays uit Reflections, audiofragmenten of zaalteksten bij de afbeeldingen. Deze extra informatie kan al dan niet tegen betaling worden toegevoegd aan de persoonlijke catalogus.

Momenteel wordt er gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en worden de criteria voor het selecteren van content vastgesteld.

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Vragen waar het team mee wordt geconfronteerd wordt zijn bijvoorbeeld voor welke informatie de bezoeker zou willen betalen. En hoeveel zou hij of zij hiervoor precies willen betalen? Om dit goed uit te zoeken wordt er nu aan een pilot gewerkt. Verder moet er heel strikt worden gekeken naar welke informatie precies tegen betaling wordt aangeboden. Content die al op de website van het museum te vinden is, of informatie die maar tijdelijk geldig is valt meteen af.

De rol van de uitgever is om de inhoud van de catalogus te structureren en selecteren en om na te denken over het verdienmodel. Zo moet er een constructie worden bedacht waarbij rekening wordt gehouden met rechthebbenden van tekst en afbeeldingen en het uitkeren van vergoedingen.

Uiteindelijk moet het project resulteren in een basis applicatie die zich leent voor het ontwikkelen van allerlei nieuwe publicaties. Andere musea en uitgevers moeten hier ook gebruik van kunnen maken.

nai010 kijkt op dit moment naar welke publicaties geschikt zouden zijn om op deze manier uit te geven en aan te bieden. Volgens Barbera van Kooij wordt de applicatie een bijzonder inspirerend instrument om informatie op een andere manier beschikbaar te maken.

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://digitalpublishingtoolkit.org/2013/12/nai010-uitgevers-highlights-en-reflections/

Valiz – Context Without Walls

Valiz, Meeus Ontwerpt en PUNTPIXEL richten zich op het creëren van een digitale versie van twee edities van de nieuwe serie van Valiz Context Without Walls. De serie bestaat uit acht meertalige boeken over hedendaagse internationaal opererende kunstenaars. Elk boek is een drieluik: een inzichtelijk essay, een case study en een beeldessay.

De printversies van Context Without Walls zijn gemaakt door Meeus Ontwerpt en bevatten veel design- en conversie uitdagingen. Moeilijkheden zijn onder anderen het werken met visuele essays, referenties in de marges van de pagina en (voet)noten. Deze uitdagingen hebben geleid tot het maken van zowel een eenvoudige als een meer ingewikkelde digitale versie van het e-book. Op deze manier wordt aan de wensen van de uitgever voldaan en wordt het originele grafische ontwerp van de serie behouden.

Pia Pol, Photo: Martin Risseeuw

Pia Pol, Photo: Martin Risseeuw

Daarnaast wordt er door het team een template ontwikkeld voor het uitbreiden van de digitale serie. Hierbij wordt geëxperimenteerd met hyperlinks die verwijzen naar alineas binnen het boek én een overkoepelend verwijssysteem, dat wellicht naar fragmenten uit alle acht boeken uit de serie kan verwijzen. Voor de meer ingewikkelde versie wordt uitgezocht of de tekst kan worden uitgebreid met extra beeld, geluid en videomateriaal. Beide versies zullen worden uitgegeven in verschillende talen om een zo groot mogelijk publiek aan te kunnen spreken.

Pia Pol, Photo: Martin Risseeuw

Pia Pol, Photo: Martin Risseeuw

Er zal dus eerst een versie worden uitgebracht dat tegemoet komt aan een deel van de wensen, zodat er daarna kan worden geëxperimenteerd met een droom versie van de serie. Voor de eerste versie is gekozen voor het Epub3 formaat, omdat het compatibel is met meerdere platforms en veel vrijheid biedt voor het ontwerp.

Valiz is er nooit van uit gegaan dat de serie één op één vertaald zou worden van analoog naar digitaal, maar het oorspronkelijke ontwerp wilden ze wel in ere houden. Sommige dingen moesten worden aangepast om het als e-book goed te laten werken. Zo werden de letters van de inhoudsopgave groter zodat deze goed aan zijn te raken.

Meeus Ontwerpt werkte ondertussen aan een Epub generator, de ‘Epubster’. Dit is software met een webapplicatie waarmee Valiz straks zelf aan de slag kan met de webpublicaties. De software is speciaal ontwikkeld voor mensen zonder technische kennis. Op deze manier kan Valiz zelf alle edities binnen de serie opmaken. De Epub wordt gegenereerd op basis van vooraf bepaalde stijlregels (CSS) die aansluiten op de werkwijze van de uitgever (docx/RTF doc workflow). Tekst en beeld kunnen online worden ingevoegd in het opmaakproces (Markdown). Door de live preview mogelijkheid kan Valiz steeds terugkoppelen hoe het uiteindelijke ontwerp eruit zal zien. Wanneer er bij nieuwe versies tóch wordt gekozen voor veranderingen in het ontwerp, dan kan dit in het content management systeem worden aangepast.

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://digitalpublishingtoolkit.org/2013/11/valiz-context-without-walls/

Institute of Network Cultures – One thousand and One workflows

The final presentation of the Digital Publishing Toolkit meeting, the ABC of digital publishing, was held by Miriam Rasch, publication manager at the Institute of Network Cultures. In her talk, she addressed workflows, format conversion, finding the ideal format, metadata and how to put these all together. According to Rasch, the great diversity of input and output formats that are available today, calls for digital publishers to have a flexible workflow, instead of a single defined path to follow.

Miriam Rasch, Photo: Martin Risseeuw

Miriam Rasch, Photo: Martin Risseeuw

Taking the Silvio Lorusso’s idea of the ‘Book as a Directory‘ as starting point, the main goal of the INC subgroup (consisting of Michael Murtaugh, Joost Kircz, Silvio Lorusso, Miriam Rasch and Kimmy Spreeuwenberg) is to define the workflow for INC publications. In doing so, the aim is to make it easier for everyone involved (editors, designer and INC staff) to ‘natively’ output digital publications, as well as to provide insights about digital publication workflows, which can be useful for publishing houses.

Considering the fact that Adobe InDesign is still central to the workflow of many publishers, INC’s experiments with new publication forms started with by applying an Indesign-Centric Workflow to the development of the Epub version of the Unlike Us Reader print publication. (Read elaborate notes on the conversion here). This process actually turned out to be quite sloppy with a lot of manual labour, e.g. adding hyperlinks. Consequentially, INC realized that it would be much more effective to have a modified HTML centric workflow, with structured content in each phase and a file format that is maintained throughout the entire process.

Html Centric Workflow, INC Subgroup

Html Centric Workflow, INC Subgroup

This file format should then easily serve as the basis for a printed publication as well as an epub. But, how is this possible with many authors submitting their work in a Word file?

One solution, albeit not the holy grail, is to use MarkDown, a rather simple markup language, comparable to HTML. According to Rasch MarkDown is perfect for text -based editors, like herself, and at the same time very suitable for making digital products. It has a great level of readability, while maintaining a strict content structure. Then again, most authors will keep working with Word instead of Markdown editors like Mou. Therefore Rasch stressed the need for ways to convert Word documents to the Markdown format. INC´s research into file formats and conversions is documented on the Digtial Publishing Toolkit blog.

The INC subgroup has also started to develop a specific INC set of metadata, which can be useful to manage contents and output custom versions of the publications. They started by referring to a broad Document Type Definition (DTD), similar to that of Elsevier, but eventually derived the metadata directly from all the available content. Compiling a condensed list of about 10-20 metadata that specifically refer to INC readers, was helpful in understanding the essential and wanted metadata for INC´s digital publications, and to figure out what´s ´special´ about the list of INC publications (for example, the various inputs, like video, blogs, interviews, texts etc). The set of metadata is applicable to other publications, but could also prove useful for publishers in general.

INC, condensed metadata set

INC, condensed metadata set

In addition to this list, INC has considered the idea of embedding metadata directly into MarkDown documents. In this line of thought, Michael and Silvio created a mockup of a customized Markdown editor. But should filing and tagging articles accordingly with the metadata be ´the end´? Are there other unexplored possibilities?

Rasch explained how the subgroup´s research is shifting away from the middle of the workflow to it´s very beginning. It´s the collaborative, back and forth process, between author, editor, designer and proof reader, that marks the publishing workflow. Word could be considered as ´the battlefield´, where many revisions leads to more comments, annotations and corrections. To map the complexities in the workflows, INC has started to take more role-oriented perspective, leading to new questions, such as: how to handle editing in Markdown? Should everyone involved in the workflow start using Markdown editors? These are the kinds of questions the subgroup will increasingly focus on.

Some team members recently participated in the Free Libraries For Every Soul hackathon at IMPAKT where some ideas were developed around epub and the creating new kinds of publications. One outcome was an epub generated out of INC´s Flickr feed. In the future this kind of even-related content could be merged into customized versions of publications, such as an author page, where one could find all of the available related material (biography, writings for the reader, presentation video´s from Vimeo, Flickr Photo´s, related blogposts).

Another concept -at the end of the workflow- was to take the idea the epub format as input to an extreme, and apply it to relatively new genre, the ´book trailer´. This resulted in the creation of the epub Book Trailer Generator, which manipulates a publication´s metadata with scripts, to generate a ´subliminal´ book GIF trailer.

Unlike Us Reader Epub Trailer

Unlike Us Reader Epub Trailer

Do you have feedback, comments or questions regarding the Digital Publishing Toolkit research project? Let us know!*

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://digitalpublishingtoolkit.org/2013/11/institute-of-network-cultures-one-thousand-and-one-workflows/

BISPublishers: Over lettertype gebruik, spread layout, beeldgebruik en interactie

De uitgeverij BIS vormt samen met het webdesignbureau Restruct, service designbureau Essense en webdeveloper Mr Sauli de project subgroep BISpublishers.

Uitgeverij BIS is typisch een visuele uitgever, met een specialisatie in het uitgeven van vakboeken voor creatieve professionals, academische boeken, business boeken en boeken voor het algemeen publiek ( zoals ‘gift’ boeken). Engelstalige boeken in Amerika is voor hen de grootste markt. Uitgeverij BIS is de E-book markt aan het verkennen, die zich razendsnel ontwikkelt.

BISpublishers subgroup, Photo: Martin Risseeuw

BISpublishers subgroup, Photo: Martin Risseeuw

BISPublishers is begonnen met een kort onderzoek naar de wereld van ‘digital publishing’. Uit dit onderzoek zijn inzichten gewonnen die de basis vormden voor de ideale formaat keuze, platform en device(s) met betrekking tot twee digitale publicaties, waar zij momenteel aan werken. De belangrijkste vragen ten grondslag van dit onderzoek: Hoe kunnen we de e-reading experience verbeteren? Hoe we kunnen we ‘rich media’ content het beste verwerken? Hoe kunnen we interactieve publicaties beschikbaar maken op verschillende devices tegen redelijke kosten? Welke ontwerp tools gaan wij hiervoor inzetten? Welke devices willen wij ons op richten?

De subgroep het heeft het digitale traject van auteur/publisher tot de uiteindelijke lezer gevisualiseerd. Dit verloop is complex gebleken, aangezien er veel trajecten mogelijk zijn en er constant nieuwe bij komen. Door het in kaart brengen van verschillende eindgebruikers en segmenten kwamen zij bij specifieke formaten terecht, zoals Epub en standalone apps.

BISPublishers, Digital Landscap Journey

BISPublishers, Digital Landscap Journey

De eerste case study, de publicatie -Think Like a Lawyer, Don’t Act Like One- zit tussen een ‘business’ en een’ gift’ boek in en behandelt 75 onderhandelingskwesties. Bij het digitaal publiceren van dit boek was het uitgangspunt om een vormgevingsgetrouwe e-book conversie te realiseren, waarbij het lettertype gebruik, de spread-layout en het beeldgebruik zoveel zou worden behouden. Developer Sauli Warmerhoven (Mr. Sauli) bouwde een EPUB3 generator om de pagina opmaak voor dit boek te automatiseren.

Bij -Think Like a Lawyer, Don’t Act Like One- heeft de projectgroep gekozen voor een eenduidige structuur, waardoor het een template-matig boekje werd. Het kleine formaat (b5) was uitermate geschikt voor conversie. Daarom is er gekozen voor het Epub formaat. Hoewel de Epub generator nog verder kan worden ontwikkeld (met de broncode beschikbaar op Github) en de resultaten work-in-progress zijn, heeft de projectgroep aan de hand van deze case al wel conclusies getrokken:

1. Als je een Epub ontwikkelt moet je onthouden dat hij zal worden bekeken op e-readers. Je zal daarom rekening moeten houden met de navigatie. Voor de ontwerper/publisher is het verstandig om de aanwezige navigatie functionaliteit te gebruiken, in plaats van nieuwe navigatiefuncties toe te voegen die mogelijk kan conflicteren met de aanwezig functionaliteit.

2. Epub3 en standaard formaten maken het mogelijk om meer controle uit te oefenen op het ontwerp, maar het is niet geschikt voor grotere boeken.

3. De huidige Epub reader applicaties ondersteunen momenteel geen interactieve elementen die zouden kunnen worden toegevoegd aan pagina’s (zoals video’s of afbeeldingen-carrousels).

De tweede publicatie -Sketching- is een tekenleerboek voor (industrieel) ontwerpers, van de auteurs Koos Eissen and Roselien Steur (TU Delft). Het boek, waarmee (industrieel) ontwerpen kunnen leren schetsen, is in geprinte vorm 100.000 keer verkocht en in 7 talen vertaald. Dit boek heeft BISpublishers omgezet naar interactieve ervaring. Hierbij was de opdracht om een zeer visueel e-learning boek te ontwikkelen waarbij verschillende tekentechnieken in beeld worden gebracht. Daarnaast werden onder andere de interactie mogelijkheden onderzocht zoals een sociale elementen, layered pagina opmaak, navigatie en video.

Het doel was om deze productie non-lineair aan te pakken met een focus op tablets en navigatie. Het boek werd opgedeeld in schets ‘exercises’ en ‘skills’. Door deze zijn verwerkt in het interactieontwerp kan je als lezer verschillende stappen nemen, zoals makkelijk terugnavigeren naar bepaalde oefeningen, of inspringen op basis van je eigen skills(et). Het idee is dan ook om rekening te houden met verschillende typen lezers en ontwerpers met verschillende of specifieke skills.

BISpublishers heeft voor deze publicatie in applicatie vorm niet gekozen voor het Epub formaat, maar voor een gratis open source web framework: Phonegap. Hiermee konden zij het boek in website vorm omzetten, ofwel verpakken, in applicatie formaat. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Adobe PhoneGapp Build.

De resultaten van de eerste experimenten met Phonegap voor Sketching zijn veelbelovend. Er kwam een goedwerkende applicatie uitgerold, die op diverse manieren te presenteren is, in verschillende segmenten. De app werd daarnaast automatisch gekoppeld aan de iOS store. BISPublisher liep bij het testen nog wel tegen wat ‘performance issues’ aan, zoals de reactietijd van de app bij ingewikkelde interacties, maar bij de Sketching publicatie zijn zij nog niet tegen limieten van PhoneGap aangelopen. Zij hoefden relatief weinig aan te passen, om een native app te ontwikkelen voor meerdere platformen. Hoewel je als uitgever zodanig bent aangewezen op Adobe, is het een voordeel met HTML en CSS heel veel kan doen. Dit zijn bekende programmeertalen, dus ontwikkelaars kunnen daar snel mee aan de haal. Native code schrijven zou veel meer tijd in beslag nemen. Bovendien kan je als uitgever op deze wijze makkelijk en met minder kosten een boek distribueren, mocht dit wenselijk zijn. Naast HTML en CSS blijft de koppeling met andere formaten (zoals XML of MultiMarkDown) heel goed mogelijk.

BISPublishers is van plan om PhoneGap verder testen en uit te zoeken of zij -Sketching- volledig met PhoneGap gaan publiceren. Deze aanpak zorgt er in ieder geval voor dat zij zich iets minder hoeven te focussen op de technische ontwikkeling en de conversie tussen verschillende formaten, waardoor er meer tijd en aandacht kan worden besteed aan de content.

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://digitalpublishingtoolkit.org/2013/11/bispublishers-over-lettertype-gebruik-spread-layout-beeldgebruik-en-interactie/

Joost Kircz: Het ongebonden boek aan de ketting

“Er is iets aan de hand in de boekenbranche. Eeuwen lang hadden we stevige boeken in alle formaten die goed in de hand lagen en als vrienden ons leven verrijkten. Nu gaat het boek de wijde wereld in. Schud het papier af als een streng Calvinistische opvoeding en ben vrij. Maar welke vrijheid heeft dit ongebonden boek eigenlijk? Hierover hebben wij op de Hogeschool van Amsterdam en met het Instituut voor Netwerkcultuur al jaren ouderlijke zorgen. Wij organiseerden twee congressen. Een in het Engels: “The Unbound Book”, waarvan de verhandelingen binnenkort bij AUP uitkomen, ach ach… op papier, maar ook als saaie elektronische versie van dat papier. Een tweede conferentie had de vrolijke titel “Boek uit de band”. En een project heet “Out of Ink”, nu heeft de ongebonden adolescent zelfs de inktpot het raam uit gegooid. Maar de vrije wereld van los fladderende zinnen, plaatjes, films en liedjes wordt een ondoordringbaar woud, waar iedereen elkaar roept , maar niemand elkaar meer kan verstaan. Dit project probeert na te gaan welke soort talige-, beeldende- of audiocommunicatie tools nodig heeft om zich vrij te bewegen tussen papier en scherm. In dit project zoeken we uit wat we hebben, wat we willen overdragen en welke regels en gereedschap daar voor nodig zijn.”

Joost Kircz, Photo: Martin Risseeuw

]4 Joost Kircz, Photo: Martin Risseeuw

Joost Kircz, Emeritus Lector aan de Hogeschool van Amsterdam, wijdde zijn introductie voor de bijeenkomst over digitaal publiceren aan de huidige status en ontwikkelingen van de gereedschappen voor digitaal publiceren. Het online zetten van foto’s, eenvoudige PDF’s en dergelijke valt volgens hem niet onder digitaal publiceren. De opslag en de transport hiervan veranderen is mooi en belangrijk voor het verdienmodel, maar er is geen sprake van een inhoudelijke ‘revolutie’. Er is namelijk geen wezenlijke verandering in de informatieoverdracht.

Tegenwoordig kunnen we tekst manipuleren. Het aantal regels per pagina ligt niet meer vast, terugbladeren gebeurt amper, aantekeningen blijven beperkt en er is steeds meer mogelijk met afbeeldingen en geluid. De vogelgids is een mooi voorbeeld van een publicatie die audiovisuele elementen goed kan gebruiken, maar de werkelijke uitdaging zit hem volgens Kircz in het vernieuwen van publicatievormen van wetenschappelijke teksten en kunstboeken. Hierbij is het namelijk essentieel om heen en weer te kunnen bladeren, zodat onderstrepingen en aantekeningen makkelijk terug te vinden zijn.

Kircz dringt aan om verder te kijken dan de vertaalslag van papieren naar digitale boeken. Hoe zit het bijvoorbeeld met boeken die digitaal worden ‘geboren’? Hoewel er zijn talloze technische snufjes op de markt die de innovatie van digitale publicaties kan dienen, is het nog steeds lastig om te zeggen wat wij hier precies mee aanmoeten. Om dit te onderzoeken houdt de INC subgroep, waaronder Kircz, zich momenteel bezig met het aanleggen van een database, waarin alle elementen die men kan herbruiken uit papieren publicaties eenduidig worden benoemd en beschreven. Hoewel deze stapelbare eenheden zijn, vliegen zij kris kras door elkaar, als duiven in een duiventil. Maar hoe kunnen wij al die ‘vrije vliegende objecten’ identificeren en hun relaties te benoemen? Welke mogelijkheden bieden presentaties in andere vorm? Deze vragen staan centraal bij het Digital Publishing Toolkit onderzoeksproject, waarbij er aandacht wordt besteed zowel de werkprocessen als nieuwe standaarden zoals Epub3.

Bovendien is er nog altijd veel te doen over metadata, oftewel, gegevens over gegevens. De uitgeefdata, zoals publicatie, auteursrecht, stijlen, technische metadata vormen een klasse apart. Maar wat is hiervoor de standaard? Welke structuurelementen worden er toegepast? “Er is een keiharde splitsing tussen het metadata en het object”, aldus Kircz. Niet elk scherm is hetzelfde en er zijn verschillende klassen. Emotionele en educatieve data zijn bijvoorbeeld niet hetzelfde, maar wel beide afhankelijk van het presentatiemedium. Om de inhoud op de juiste manier te presenteren aan een specifiek publiek zijn in toenemende mate de stijlontwikkelingen van belang.

Voor de onderzoeksproject Digital Publishing Toolkit is het primaire doel om te begrijpen wat wij willen laten overvloeien van papieren naar digitale publicaties. Door het in kaart brengen van werkprocessen, standaarden en trucs daarbinnen, komen er innovaties tot stand. Maar welke obstakels komt men hierbij tegen? Welke gebondenheid kent het ongebonden boek?

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://digitalpublishingtoolkit.org/2013/11/joost-kircz-het-ongebonden-boek-aan-de-ketting/

Florian Cramer – De uitdagingen van e-publishing voor kunst- en designuitgevers

Wie naar binnen kijkt in de kunstboekhandel van nu ziet het volgende: een lege ruimte met enkele boeken die niet langer in kasten zijn geschoven maar als kunstobjecten zijn uitgestald. Volgens Florian Cramer betreden we hier een gevaarlijk kerkhof die de dood van het papieren boek als gebruiksobject inluidt.

De ontwikkeling richting e-publishing is niet iets van de toekomst, maar is al in volle gang en alomtegenwoordig. Een goed voorbeeld is het E-flux journal, een gratis elektronisch kunsttijdschrift dat een belangrijke rol speelt in het internationale debat over hedendaagse kunst. Of Speculations, dat vanaf het begin al veel aandacht kreeg, juist omdat het elektronisch wordt verspreid. Nu al wordt er volgens Cramer meer elektronisch dan van papier gelezen. Tijdschriften bestaan vooral nog als advertentiemogelijkheid voor galeries. Een ander voorbeeld is de populaire Aaaaarg.org bibliotheek waar studenten theorieboeken gratis downloaden. Florian Cramer: “Elektronisch uitgeven is een hype. Het probleem is dat er vaak naar de verkeerde kant van het fenomeen wordt gekeken. De lezers zijn er wel, de makers nog niet.”

Florian Cramer, Photo: Martin Risseeuw

Florian Cramer, Photo: Martin Risseeuw

Problemen die men bij het maken van e-books vaak tegenkomt zijn de technische beperkingen van platforms en de duurzaamheid van een bepaald bestandsformaat. Moet je een e-book offline of online aanbieden? Je hebt immers niet altijd en overal internetverbinding. In het ideale geval is een formaat geschikt voor elk medium, maar zeker als je interactieve elementen wil toevoegen ben je al gauw gebonden aan een bepaald platform.

Hoe interactiever een e-book wordt, hoe hoger ook de designkosten worden. Dit is lastig wanneer een publicatie slechts in een kleine oplage door een specifieke doelgroep wordt gelezen. Voor veel uitgevers in de culturele sector is dit behoorlijk problematisch.

Om te voorkomen dat een e-book steeds moet worden aangepast naar een nieuwe versie, is het belangrijk om toe te werken naar een duurzaam e-publishing model. Het is niet slim om voor bestandsformaten te kiezen die maar korte tijd worden gebruikt. Het web is bijvoorbeeld een prima platform voor de korte termijn, maar het is niet duurzaam. Websites die vijf of tien jaar geleden zijn gepubliceerd zijn vaak niet meer beschikaar. Eigenlijk zou je toe willen werken naar een product dat tussen het web en het klassieke boek in staat: bestanden die lezers kunnen bewaren en op lange termijn steeds weer kunnen raadplegen.

Florian Cramer, Photo: Martin Risseeuw

Florian Cramer, Photo: Martin Risseeuw

Daarvoor zijn goed gestructureerde formaten nodig. Het wordt ook voor kleine uitgevers interessant wanneer er één werkwijze voor e-publicaties komt en één bestandsformaat dat gemakkelijk te vertalen is naar zowel papieren als elektronische versies. Op deze manier kan een ontwerper snel aan de slag.

Om dit te kunenn bereiken moeten uitgevers volgens Cramer de gehele workflow veranderen. DPT, Word en InDesign staan dan niet meer centraal. Het metaformaat XML is geschikt om verschillende bestandsformaten mee te creëren, maar is complex om mee te werken, zelfs voor informatici. Een pragmatische oplossing is MultiMarkDown, een vereenvoudigd alternatief waarmee platte tekst op een simpele manier kan worden opgemaakt.

Een belangrijke misvatting is dat elektronisch publiceren per definitie goedkoper is dan een analoge uitgave. Volgens Cramer kunnen betere workflows het proces wel economisch voordeliger maken. Het vinden van goede verdienmodellen is nog steeds een probleem. Cramer zal tijdens het onderzoekstraject nog meer onderzoek doen naar mogelijke distributie oplossingen.

Volgens Cramer moet interactiviteit alleen worden toegevoegd als het werkelijk meerwaarde oplevert; “Interactivity is no magic bullet.” Het feit dat een publicatie niets oplevert als het op het web wordt gepubliceerd mag geen argument zijn om er een (betaald) e-book van te maken.

Verder wordt er nog altijd in oude publicatieformaten gedacht. De dichtbundel ontstond omdat het te duur was om één gedicht te distribueren. Dit is nu geen issue meer. Door de opkomst van mp3 kopen mensen niet langer full-lenght albums, maar losse nummers. Dit model is ook van toepassing op zoiets als een artikel, essay of gedicht. Waarom zou je nog één catalogus van een expo maken als de gebruiker zijn eigen catalogus kan samenstellen. En waarom zou je één pdf van een tijdschrift maken als je de lezer ook kunt laten kiezen in welke artikelen hij of zij geïnteresseerd is?

De economie van het drukwerk bestaat niet meer. Waarin nu werkelijk de waarde van een tijdschrift ligt, is iets waar nu veel scherper over na moet worden gedacht dan in het verleden.

Florian Cramer werkt met nai010 Publishers, Medamo en PUNTPIXEL aan een digitale versie van de Stedelijk Museum Highlights Catalogus. In plaats van het creëren van een 1:1 ebook kopie van de catalogus, ontwikkelen ze een digitaal distributieplatform via een (mobiele) web-applicatie. Daarnaast wordt de software Open Source en komt er een stap-voor-stap introductie e-publishing voor ‘dummies’.

via DIGITAL PUBLISHING TOOLKIT for the Arts and Culture http://digitalpublishingtoolkit.org/2013/11/florian-cramer/