Erik-Jan Bulthuis en Pieter Swinkels over distributie en verkoop

Posted: March 24, 2012 at 7:56 am  |  By: Elin Wassenaar  |  Tags: , , , , , , , , , , , ,

Het vierde panel over distributie en verkoop vindt plaats in de vorm van twee korte presentaties en een vraaggesprek onder begeleiding van Jos Vrolijk, docent Media, Marketing & Publishing aan de Hogeschool van Amsterdam. De twee sprekers zijn Erik-Jan Bulthuis, die Hans Willem Cortenraad vervangt namens het Centraal Boekhuis, en Pieter Swinkels van de e-reading service Kobo. Eerst geven zij elk een korte presentatie.

Erik-JanErik-Jan Bulthuis is Productmanager Digitale Diensten bij het Centraal Boekhuis. In 1871 is het CB opgericht door uitgevers en boekverkopers, en het heeft al jaren vier hoofdactiviteiten: opslag, distributie, bestelsysteem en vastlegging, en informatieservices. Het Centraal Boekhuis werd opgericht omdat dit de handel in boeken enorm vergemakkelijkte: vroeger ging de uitgever langs verschillende boekwinkels om de boekverkoper van boeken te voorzien. De boekverkoper kreeg op zijn beurt weer tientallen uitgevers op bezoek, die boeken kwamen brengen. Door het Centraal Boekhuis hiertussen te plaatsen, werd de distributie van boeken centraal geregeld. Ook houdt het CB een heel groot deel van de administratie bij voor beide partijen.
In 2009 is ook het eBoekhuis opgericht, dat precies dezelfde activiteiten heeft, maar dan voor e-books. Via webshops – eventueel van een ook fysiek, offline bestaande boekhandel – houdt het Centraal Boekhuis precies bij hoeveel er verkocht wordt. De verkoop van e-boeken stijgt, vooral in de zomermaanden is er een piek in verband met de vakantie. Op dit moment is het percentage gedrukte boeken dat ook als e-book beschikbaar is 15%, maar het betreft dan vooral boeken vanaf ongeveer 2008, want nieuwe titels worden steeds vaker gedrukt én als e-book gepubliceerd.

Bulthuis zou graag zien dat je als lezer een e-book, wanneer je het eenmaal gekocht hebt, kunt lezen op zowel je e-reader als je computer en telefoon. Dit zou ertoe leiden dat je boeken ook kunt verhuren, waarbij je toegang kunt verstrekken voor een bepaalde periode van bijvoorbeeld drie weken. Dit zou voor de bibliotheek gebruikt kunnen worden.

Bulthuis sluit zijn presentatie samenvattend af met het feit dat het belang van het bezitten van een boek verschuift naar het belang van de toegang tot een boek. Hiermee wordt huren mogelijk. Ook onderscheiden e-bookverkopers zich steeds meer met een eigen distributieplatform, dat internationale kansen biedt. Het Centraal Boekhuis wil hierin wel graag de verkoopcijfers bijhouden.

Pieter Swinkels

Pieter Swinkels
Vervolgens is het woord aan Pieter Swinkels, hij werkte bij verschillende uitgeverijen en is nu Director Publishing and Industry Relations bij Kobo, een e-reading service uit Canada die nummer drie wereldwijd is. Kobo is twee jaar geleden opgericht met de missie om de vrijheid te geven om op ieder moment, op elk apparaat te kunnen lezen en die ervaring te delen met je vrienden. Ze werken dus met de ‘cloud’, wanneer je op het ene apparaat tot pagina 24 leest, kun je op het andere apparaat weer op pagina 24 verder lezen. Ook notities worden gewoon onthouden. Op dit moment is de e-reader Kobo Touch net nieuw en Wired noemt het zelfs de beste e-reader van het moment.
Kobo heeft inmiddels 7 miljoen gebruikers en 2,5 miljoen titels die in 200 landen verkocht worden. In elk land hebben ze een partner uit het traditionele boekenvak; in Nederland is dat Libris. Zo is Kobo ook verbonden aan het eBoekhuis.

Kobo probeert waarde toe te voegen aan lezen. Op hun website kun je bijvoorbeeld statistieken vinden over allerlei boeken: hoe lang mensen gelezen hebben, of wat ze ervan vonden. Je kunt zelfs awards verdienen als je bijvoorbeeld veel leest in één genre. Kobo is dan ook verbonden aan Facebook en Twitter.
Swinkels stelt twee vragen: verandert social reading het leesgedrag? En de uitgeeffocus? Hij is van mening dat iedereen zich opnieuw moet oriënteren op zijn taak binnen de keten. Uitgevers kunnen bijvoorbeeld wereldwijd uitgeven, na vertaling. Zo ontstaat er wel een enorme vijver van miljoenen boeken, en bovendien wil niet elke auteur zich internationaal manifesteren. De uitgever moet zich richten op de service die ze de auteur kunnen bieden, en de auteur vragen wat die eigenlijk wil. Ook is er nu sprake van self-publishing, waardoor zonder tussenkomst van een uitgeverij soms geheel onbekende auteurs toch duizenden lezers vinden. Swinkels eindigt zijn presentatie met een interessante opmerking: “Boeken lezen wordt alleen maar leuker.”

Vraaggesprek
Na deze presentaties wordt het vraaggesprek geleid door Jos Vrolijk. Hij zegt dat Swinkels nogal wat prikkelende opmerkingen maakte en vraagt naar hoe het gebruik van consumentendata voor de statistieken geregeld is op het gebied van privacywetgeving. Swinkels legt uit dat er veel verschillende wetten zijn in verschillende landen, maar dat Kobo altijd aan de lezer aangeeft met wie de gegevens gedeeld worden. De lezer geeft daar toestemming voor, en er zijn geen derde partijen bij betrokken.
Vervolgens wordt er gesproken over auteurs die from scratch succesvol zijn. Volgens Swinkels kunnen  auteurs via social media veel actiever betrokken zijn bij het succesvol maken van een boek, maar kan de één zich beter als merk ontwikkelen dan de ander. Toch zegt hij ook: “Ik geloof in de kracht van het verhaal.”

Discussie sessie 4: Distributie

Daarna gaat het even over het gebruikersperspectief, hoe kan een gebruiker op meerdere apparaten lezen? Bulthuis legt uit dat je met een bronbestand in XML of HTML5 zoveel verschijningsvormen kunt bouwen dat die koppeling makkelijk te maken is. Kobo blijkt daarvoor aardig wat mensen in dienst te hebben, er werkt zo’n 300 man, waarvan 200 ‘hele technische jongens’. Swinkels voegt eraan toe dat Kobo waarschijnlijk zo succesvol is geworden door de koppeling met social media. Bulthuis beaamt dat de leeservaring van een e-book voor iedereen anders is, wat leidt tot vragen over leesgedrag: leest de jeugd op een andere manier en vergrijst daarom het publiek van het fysieke boek? Dat ligt eraan wat je precies een boek noemt, aldus Swinkels, maar de twintigjarigen van nu lezen waarschijnlijk veel meer dan vroeger. Mensen blijven wel lezen, maar ze zijn minder gehecht aan verschijningsvormen.

Dan is er nog even ruimte voor wat vragen uit de zaal. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de kwaliteit en opmaak van e-books. Volgens Swinkels was de kwaliteit van ePub heel slecht, maar zijn Europese uitgevers later begonnen en kwamen zij daardoor direct op een wat hoger niveau. Vooral in Europa is de lay-out een artistiek onderdeel van het boek en er wordt veel aandacht aan besteed. Toch leidt dit ook tot problemen, in verband met de verschillende apparaten, moet het wel een flexibel model zijn.
Ook is er nog wat aandacht voor de relatie tussen het fysieke boek en het e-book. Voor boekverkopers komen er andere rollen, legt Bulthuis uit. Het gaat om het leesgedrag dat de consument verlangt. Daarbij speelt ook de prijs een rol. E-books worden vaak als duur beschouwd in relatie tot het fysieke boek, een digitaal product leidt tot een ander gevoel van consumentenwaardering dan een fysiek boek. Een e-book mar nooit meer kosten dan 13 euro, voegt Swinkels daaraan toe, omdat je dan de klanten wegstuurt. Maar een nieuw boek mag natuurlijk wel wat duurder zijn dan een bestaand boek. Toch maken beide sprekers duidelijk dat zowel Kobo als het Centraal Boekhuis geen invloed hebben op de prijs. Vrolijk stelt dat 40% onder de fysieke prijs een werkbaar model is en na bevestiging van Swinkels haakt Bulthuis hierop in om nogmaals de aandacht te vestigen op het verhuren van boeken. Als markt moet er bedacht worden wat een maand toegang dan kost, of een uur leestijd. Dat zijn vragen die nu niet zomaar beantwoord kunnen worden. Uit de zaal komt nog de vraag hoe voorkomen kan worden dat de digitalisering van de boekenwereld tot net zulke problemen leidt als in de muziekwereld. De prijs van e-books moet omlaag, is Swinkels’ simpele antwoord.

Eppo van Nispen tot Sevenaer: “Het gaat om de magie van het boek”

Posted: March 23, 2012 at 1:32 pm  |  By: Elin Wassenaar  |  Tags: , , , , , ,

In het panel waarin toekomstvisies gepresenteerd worden, is Eppo van Nispen tot Sevenaer de derde en laatste spreker. Hij begint met een aantal vragen aan het publiek: wie leest er papieren boeken? Het merendeel steekt zijn hand op. Op de vraag wie er e-boeken leest, gaan er heel wat minder handen omhoog. Ook blijken maar weinig mensen op hun telefoon te lezen, terwijl het grootste deel van de aanwezigen toch een smartphone bezit.

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Van Nispen tot Sevenaer is de directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek (CPNB), die al vanaf 1930 het lezen stimuleren. De stichting is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld Nederland leest en de Boekenweek, waarvan dit alweer de 77e editie is.
Het verhaal begint eigenlijk met een filmpje, waarin een dode gevonden wordt, enkele mensen worden ondervraagd en voor je het weet heeft de inspecteur de dader te pakken. Wat je als kijker niet doorhebt, is dat er maar liefst 21 veranderingen plaatsvinden in het decor en de kleding. Het motto: “It’s easy to miss something you’re not looking for.”
De bibliotheek is volgens Van Nispen tot Sevenaer meer dan alleen boeken. Om te illustreren wat de behoeftes van de gebruiker zijn, presenteert hij de cijfers van het laatste consumentenonderzoek omtrent leesgedrag. Waar de mediawereld van veel mensen bestond uit de krant, Nederland 1 en 2, de radio en het boek, is dat nu wel anders. 96% van de Nederlanders zit dagelijks op internet, dikwijls tegelijkertijd met het kijken van televisie en het gebruik van de smartphone. 95% kijkt dagelijks televisie, terwijl slechts 52% dagelijks boeken leest. 12% van de Nederlanders is de bezitter van een e-reader, en van de tabletbezitters heeft 20% een app om e-boeken mee te lezen. De kinderen van nu groeien op in een digitaal tijdperk en we moeten dan ook kijken naar wat zij willen, nu en in de toekomst.
Door de veranderingen in het medialandschap is er ook sprake van ‘buchverflüssigung’: het is niet meer zo duidelijk wat een boek precies is. Papier is niet noodzakelijk meer een eigenschap van het boek. De lezer raakt hieraan gewend, de digitalisering raast voort. Voor Van Nispen tot Sevenaer maakt dit niet uit, het gaat immers bovenal om de magie van het boek, zijn vader zei altijd dat er niets mooiers is dan een mooi verhaal. Hoe je het boek leest, is onbelangrijk. Hij besluit zijn verhaal dan ook met de mededeling dat hij geen antwoord heeft op de vraag wat de toekomst van het boek is, maar over de digitale wereld zegt hij: “Stort je erin!”

Aankondiging symposium ‘Boek uit de Band’

Posted: January 16, 2012 at 3:44 pm  |  By: kimberley  |  Tags: , , , ,

Is het E-boek een hype die wel voorbij gaat?

Ontwikkelingen in Amerika – waar bij Amazon de verkoop van e-boeken die van fysieke boeken voorbij heeft gestreefd – suggereren dat e-boeken geen hype zijn. In China is het digitale boek niet meer weg te denken en bereikt het miljoenen lezers. Met de komst van de tablet is een nieuwe dimensie toegevoegd aan het uitgeven en distribueren van boeken. De keten van schrijver naar lezer en alles wat daar tussenin zit komt onder druk te staan.

Boek-uit-de-band organiseert op 22 en 23 maart 2012 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam haar tweede symposium over de ontwikkelingen van het digitale boek waarin alle ontwikkelingen en aspecten van de digitale keten aan bod komen. De nieuwe praktijk wordt in beeld gebracht en het werken binnen die nieuwe praktijk vormgegeven in workshops. Dit symposium wil de deelnemers voorbereiden op het iPod moment van het boek. Noteer vast deze twee belangrijke dagen in uw agenda. Details over de programmering volgen spoedig.

De E-boek trend is voor Nederlandse lezers, schrijvers, redacteuren, vormgevers, uitgevers en distributeurs een werkelijkheid waar men niet meer om heen kan. Unbound / Boek uit de band organiseerde in mei 2011 haar eerste symposium over de digitale ontwikkelingen in de uitgeverij. In tegenstelling tot de eerste keer is het dit jaar in het Nederlands.

Florian Cramer on sober genealogies of the (un)bound dialectic

Posted: May 24, 2011 at 3:01 pm  |  By: gerlofdonga  |  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Geert Lovink introduced this title panel of the conference by mainframing its attempt at Nietzchean thinking around the binding and unbinding of the book - not in terms of ethics or morality, beyond the book as a sentimental object, and more in terms of the exploded situation of the present.

Researcher and theorist Florian Cramer, currently, Centre for Creative Professions at Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam, threw up a series of very concrete genealogical provocations. Cramer came to new media as a classically trained philologist, precisely through interest in the situation of electronic literature 20 years ago, the 91 launch of electronic book applications such as Voyager and so on. The Unbound Book's title panel evokes for him a troublingly "strong sense of deja vu". Considering all the experimentation with multimedia writing in the 80s and early 90s that happened before net art and multimedia design, and that has now "completely stagnated" in the hands of its same early agents, Cramer asked provocatively about the elided techno-cultural links here: what does the history of artistic experimentation (indeed early electronic or not) have to do with this apparent present (nostalgic? or ahistoric?) conversation around unboundedness?

Florian Cramer @ the unbound book conference

Florian Cramer @ the unbound book conference - photo cc by-sa Sebastiaan ter Burg

David Stairs' Boundless (1983) provides an important theoretical reference point, being emblematic of the dialectic that Cramer emphasises is always at issue:

"Binding and unbinding exist in it in a fruitful paradox, a tension that nevertheless boils down to binding as the lowest common denominator of a book. A book, in other words, is almost anything bound together, or unbound in negative reference to the former. To be unbound, after all, does not mean to be boundless." Further, there are important spatial dimensions of being bound, alongside the temporal: bound "so that it doesn't fall apart", and bound in the sense of enduring coherently. For Cramer, "the idea of the book is one that can be read in 1, 5, and 100 years time." Exceptions presented by unstable books (citing here Dieter Roth and Jan Voss's work, available from Amsterdam's Bookie Woekie), only prove the rule. Yet this strong dialectical appreciation of bound/unbound "bookness" seems absent from the panel description which seems to incorrigibly describe the web rather than the book. If it were really a book, "links would be broken, social tags spammed, geo-location programming interfaces would have changed, the codecs for the video and sound … obsolete, and it wouldn't work on your screen in 2021 anyway."

Cramer's point is that this is exactly what happened with electronic literature 20 years ago, carrying itself on the "exact same slogans": "linking, multimedia, interactivity, networking." The Expanded Books series launched by Bob Stein's Voyager company, an apple-specific project inspired by the Powerbook in 91, is the near-same event as the ipad inspiring "unbound" literary experiments and ereading start-ups today. They are even 'unbinding' exactly the same texts! Noting the John Cage reference, Cramer sees that we're almost literally revisiting George Landow's hypertext media theory:

We must abandon conceptual systems founded upon ideas of centre, margin, hierarchy, and linearity and replace them with ones of multi-linearity, modes, links, and networks. Almost all parties to this paradigm shift, which marks a revolution in human thought, see electronic writing as a direct response to the strengths and weaknesses of the printed book. (Landow, Hypertext, 1992).

Similar enthusiasm surrounded the audiovisual media/theory of the early 90s, but film and games have stayed separate for the most part, and "it's the same with books and the web." Of course ebook culture has emerged, but it is embodied instead by two "commercial and anti-commercial extremes, Amazon's Kindle e-book store and aaaarg.org… the text-cultural equivalent of iTunes and mp3 file sharing respectively." The actual historical passage of digital music and audio is strikingly similar to the present situation of the book: "people simply shared and collected simple audio files", just as we today sample "plain vanilla PDFs, ascii and epub files." So in fact the book's trajectory is: "premedieval scroll, bounded codex, computer file." Cramer predicts: "Hardly anyone will buy interactive mulitmedia books, just as they didn't in the 1990s." The book becomes merely solidified by the contrary nature of the web.

From a history of artistic experimentation around the book we can be sure of this, as Drucker's work shows.

Even in their most experimental and unstable forms, books do not leave beyond their material unity or binding. They are persistently "thought of as a whole… an entity, to be reckoned with in (their) entirety" (Drucker, 122). This is not a conservative statement, Cramer emphasies. Even classical examples of "unbound" literary books such as Marc Saporta's Composition no. 1, Raymond Queneau's One hundred thousand billion poems, indeed "explode the corpus," but do so by evoking it "ex negativo." The binding here becomes only more accentuated.

Its interesting at this point to observe that Drucker's definition of "artist books," the continuity of their experimentalism, coincides almost directly with present technical definitions of epublications. This is Drucker:

To remain artist's books, rather than book-like objects or sculptural works with a book reference to them, these works have to maintain a connection to the idea of the book, to its basic form and function as the presentation of material in relation to a fixed sequence which provides access to its contents (or ideas) through some stable arrangement. Such a definition stretches elastically to reach around books which are card stacks, books which are solid pieces of bound material, and other books whose nature defies easy characterisation.

Meanwhile Cramer adumbrates more recent epub specifications in the following way:

Epublications are not limited to linear content… but the basic assumption is there is an order that is not achievable through html alone. A key concept of epublication is as multiple resources that may be consumed in a specific order. They are in essence offline media, self-contained documents with downloading features.

From this point of coincidence though, the technical, political, and aesthetic possibilities of epub experimentation is much more difficult than what the present discourses of unboundedness suggest. Cramer gives the example of the Boem Paukeslag project produced at Piet Zwarte, an effort to publish a visual poem as animation on an ereader, using entirely non-standardized code. This was only possible through extreme amounts of crude technical hacking, with the result restricted to reading on this single hacked device. The gesture of the work is this exercise of difficult possibility in the era of ereading.

Cramer ended by ruminating on the increased interest in and mainstreaming of artist books today, as a "genre of graphic design." Print itself here seems to be becoming a "boutique niche of materiality." This is its entropy: "all print books strive to become coffee table books, often with warm, fuzzy and unbound characteristics". The artist book becomes a real or auratic object, and tech art schools become implicated in "producing boutique collectiables for rich people," not unlike vinyl collection. The image of the young Nick Carraway in the Great Gatsby, enamoured by the great library at the houseparty of the Long Island bourgoise, and picking up up a book from a shelf only to realise that not one on the shelf had been read, seems to resonate even more strongly in the present. Electronic books in contrast are the cheap paperback books of our time, for better and for worse.

PDF of presentation available here: Unbound Book.

Jacob Molenaar: Vervolgonderzoeken van Amsterdam E-boekenstad

Posted: May 22, 2011 at 10:51 pm  |  By: gerlofdonga  |  Tags: , , , , ,

A short synopsis in English of Jacob Molenaar’s presentation ‘Future research of Amsterdam E-boekenstad’

Jacob Molenaar, consultant and project manager in the field of e-learning, ended the workshop E-readers in Dutch Education with a presentation on research which E-boekenstad is planning to do in the future. He started his presentation with the results of previous research. The most important result was that using an e-reader in education is only useful if it provides added value. It showed that research must be done to find out what the added value is of using e-readers instead of traditional study materials. The two planned researches, in cooperation with Sdu Uitgevers and Noordhoff Uitgevers, investigate the added value of proceeds in learning. The two different pieces of research investigate different theories as to how e-readers could increase the proceeds to learning. The first theory, which is applied in the experiment with Sdu, explains that an e-reader can stimulate a more structured study experience. The e-reader contains a level system which forces the student to read all the study material. The second theory, which is applied in the experiment with Noordhoff Uitgevers, believes the e-reader can stimulate a more free and associative study experience. The e-reader lets the student decide what he/she wants to read. Jacob ended his presentation by saying that they did not have a hypothesis of which method will lead to higher proceeds and better results in learning.

Jacob Molenaar @ The Unbound Book Conference photo cc by-sa Sebastiaan ter Burg

Jacob Molenaar, adviseur en projectleider op het gebied van kennismanagement, multichannel uitgeven en e-learning, eindigde de sessie E-readers in Dutch Education met een workshop over onderzoeken die E-boekenstad nog gaat doen.

Jacob begon de presentatie met de belangrijkste uitkomsten van voorgaand onderzoek. Hij vertelde dat er veel gebeurd is in de loop van het programma. In het begin werd er gebruik gemaakt van e-ink e-readers en nu word de iPad gebruikt. Wat heeft E-boekenstad geleerd van deze onderzoeken? Jacob laat weten dat eerder onderzoek met de iRex aantoonde dat studenten het gebruik van het apparaat verworpen. Zij ervaarde het gebruik van de iRex zeer negatief. Velen stopten al halverwege met het onderzoek, ze gingen terug naar het boek. De iRex had veel technische problemen. De uitkomst van het onderzoek was dat het geen zin heeft om studiemateriaal op het apparaat te zetten omdat het geen enkele meerwaarde oplevert. De resultaten gaven aan dat er opzoek moest worden gegaan naar de meerwaarde van het apparaat ten opzichte van het gebruik van traditioneel studiemateriaal.

Maar wat is de meerwaarde die studiemateriaal kan opleveren? De student wil misschien wel een prijsvoordeel en de docent vindt misschien beschikbaarheid van lesmateriaal belangrijk. Maar Jacob vertelde dat naar deze twee vormen van meerwaarde geen onderzoek zal worden gedaan. In de twee geplande onderzoeken, in samenwerking met Sdu Uitgevers en Noordhoff Uitgevers, wordt opzoek gegaan naar de meerwaarde in leeropbrengst. Onderzoek wordt gedaan naar het multimedialiseren van lesmateriaal door het toevoegen van filmpjes en websites. Hierin zit de impliciete aanname dat studeren leuker en efficiënter wordt door toevoeging van multimediaal materiaal.

Jacob legt uit dat er twee tegengestelde denkrichtingen zijn wat betreft de meerwaarde die e-readers kunnen opleveren voor leeropbrengst. Beide denkrichtingen zullen worden onderzocht in de twee geplande onderzoeken. De eerste denkrichting gaat er vanuit dat de e-reader kan leiden tot een meer gestructureerde studeerervaring. Dit wordt bereikt doormiddel van een levelsysteem die de student dwingt om al het lesmateriaal tot zich te nemen. De tweede denkrichting gaat er echter vanuit dat de e-ereader kan leiden tot een meer vrije/associatieve studeerervaring. De e-reader kan vrijheid aanbieden aan de student door de student zelf te laten kiezen welk studiemateriaal hij/zij wil gebruiken. Educatieve content bevat veel studeerhulp zoals materiaal dat voorkennis activeert, toetsen en samenvattingen. Maar het blijkt dat deze studeerhulp weinig wordt gebruikt door studenten.

Het experiment met Sdu is op de eerste methode gericht. Studeerhulp kan afgedwongen worden door een filmpje te laten zien voordat de student aan een hoofdstuk kan beginnen, zodat voorkennis geactiveerd wordt. Halverwege en aan het eind van het boek kunnen toetsen worden geplaatst. Het experiment met Noordhoff Uitgevers is gericht op de andere denkrichting. De e-reader kan het mogelijk maken om heel associatief door de tekst te navigeren. Het boek ziet eruit als een encyclopedie, met kleine lemma’s informatie die op een mindmap-achtige manier zijn weergegeven. Voor beide onderzoeken wordt gebruik gemaakt van twee onderzoeksgroepen van 100 studenten. Een van de groepen werkt met de papieren equivalent en de andere groep gebruikt de proefopstelling. Beide groepen maken na afloop een (kenniss)toets om te kijken of er een verschil is in leeropbrengst.  Daarna worden de uitkomsten van de twee onderzoek vergeleken. Jacob laat weten dat ze nog geen hypothese hebben over welke methode een hogere leeropbrengst zal opleveren.

Voor meer informatie:
http://www.e-boekenstad.nl/

http://e-boekenstad.wikispaces.com/

Klik hier voor het artikel uit de Havana over de workshop 'E-readers in Dutch Education':

http://e-boekenstad.nl/unbound/wp-content/uploads/2011/05/havana33_25mei2011.pdf

Ray Siemens: Sturm und Drang, Sound and Fury? E-Reading Essentials in a Time of Change and unFixity

Posted: May 20, 2011 at 5:30 pm  |  By: gerlofdonga  |  Tags: , , , , , ,

Ray Siemens @ the unbound book conference

Ray Siemens @ The Unbound Book Conference - photo cc by-sa Sebastiaan ter Burg

Ray Siemens held a lecture during the theme 'The Ascent of E-readers'. His speech was called 'Sturm und Drang? E-Reading Essentials in a Time of Change and unFixity'. Siemens works with the INKE Research Initiative with his colleagues, mapping the challenges in the digital reading landscape.

E-Reading, an uncertain and challenging future

Siemens reflected on the themes that had been discussed during the morning session, when the lecturers discussed what perspectives on the future of reading they believed in. At the start of his lecture, Siemens voiced his opinion about an overarching question concerning the challenges that digital reading encounters have brought about. He spoke out both in favour of and against e-books, as he explained he was conflicted between the chances and threats that the future of publishing and reading holds in store. "Modelling the book in electronic form is not easy", Siemens remarked. The 'fuss', was about the lack of fixity of digital text, their unstable form and the non zoned-off reading experience. Siemens is all for enhanced reading, augmenting what the e-book has started.

He also said it was important to understand exactly what we are doing as we move forward, as it is uncertain where e-reader technology is going. Siemens continued by providing some examples of which devices we have before us when reading. These range from the traditional physical book to many smartphone-like devices, tablets and laptop pc's - which are not solely dedicated to e-reading. Some very ingenious ones never quite caught on, like this one (Image located through James Bridle's Twitter account) Siemens is looking beyond what the mass-market has for sale and he is researching the dedicated e-reader experience from an academic perspective.

He explained that his research field was at the intersection of several fields, ranging from humanities to computer sciences, and thereby integrating disciplines like usability design, robotics and philosophy. He went on to explain that our digital climate holds an exciting future for e-books in store, it is just the present that is inconvenient. Digital reading is not yet up to the standard of quality, content and functionality that half a millennium of print publication has brought us, to paraphrase Siemens. The disconnect between theoreticians and developers, he argued, has been the cause of an approach that was not pragmatic enough. In this context, Siemens also noted that the reading device itself is just one part of the ecosystem in which reading and communication find themselves. 

The reading experience

Siemens argued that more attention should be paid to the sensory experience of reading. Modelling after the book and the page is an approach which is doomed to fail. Taking away the uncertainty means researching the ways in which reading and writing have technologically and socioculturally evolved. It requires, as Siemens put it, an analysis of the mechanics and strategies of reading, as well as textual- and reader studies, researching interface design and information management. Siemens asks himself: "Has the way we read and experience information changed since the rise of the internet?" A change in the engagement of text and context leads us to formulate new practices in interface design, with perhaps more focus on the process of reading, making the interfaces more dynamic.

One point that came forward from the public discussion was that an important difference between the digital reading and print reading experience was the added social aspect. As Siemens said, we are able to respond quickly to the current book revolution, enabling us to model the social practice, evolve its features, change its direction and mashup rudimentary features prominent in the Gutenberg age. He said that the research team he is a part of will be simulating computation, social reading, and then scaling that experience towards a greater whole.

Siemens also discussed, in reaction to a remark by Bob Stein, that we know very little about what we are doing. We have little experience so the value lies in augmenting our current practices. He sees an important start-off point in visualizing and viewing information more dynamically.

The core of Siemens' lecture was the way in which technological progress relating to our reading methods and platforms disrupt our traditional thinking about what constitutes our reading experience and the way in which this disruption may allow us to gain insight into the essentials of this reading experience. Siemens does not take anything for granted and questions all the facets of the evolving reading experience that he encounters with his research team, while not being sceptical. This critical approach seems to be the right one to uncover both the possibilities and the threats that e-reading holds in store for our society.

Ray Siemens

Ray Siemens is Canada Research Chair in Humanities Computing and Professor of English at the University of Victoria with cross appointment in Computer Science. He is associated with several projects connecting the Humanities to digital culture. For a complete biography, visit his personal website

One of the important projects Siemens has been involved with, the HCI-Book, can be found here

Follow Ray on Twitter: @RayS6

PDF of presentation available here: Ray Siemens: Unbound Book