B i l w e t

B E W E G I N G S L E E R

U i t g e v e r i j   R a v i j n  1 9 9 0

Oorspronkelijke uitgave

Inhoudsopgave

COLOFON

Stichting BILWET stelt zich ten doel de beoefening van de illegale wetenschap te bevorderen. Dit o.a. door lezingen, videovoorstellingen, boeken, manifesten, interventies, essays en vertalingen. Zij publiceerde "Het Beeldenrijk - over stralingsangst en ruimteverlangen" (1985); Wolfgang Pohrt, "Berichten van het slagveld der kritiek" (SUA, 1987). Op Radio 100, Amsterdam en Radio Rataplan, Nijmegen is vanaf najaar 1987 wekelijks de "BILWET-portrettengalerij" te horen. Sedert 1988 schrijft zij voor het magazine Mediamatic. BILWET neemt deel aan het Jaarboek voor Amulante Wetenschappen, Arcade. Recentelijk heeft zij zich bezig gehouden met billboards, het publieke beeldscherm, Kuifje & De Geheimzinnige Ster, het milieu, reizen, Virilio, CNN, Baudrillard, socialisme, Theweleit, Kittler, mode, Rambo, de Galactic Hacker Party. Gewerkt wordt aan metarealisme, toerisme, New Age, de wereld, cyberspace, de mens als plant, het 20ste eeuwse lichaam, deformatie, Duitse theorie. Zij zoekt via Ravijn kontakt met andere thuiswerkersters.

Deze uitgave kwam tot stand met steun van St. Cameron.

HERLEEST HET BEELDENRIJK

Eind 1985 verscheen bij Uitgeverij Raket en Lont "Het Beeldenrijk", dat onder auspiciân stond van de Stichting ter bevordering van de illegale wetenschap. Het is nu weer verkrijgbaar bij Ravijn. Dit rijk geillustreerde leesboek behandelt de overgang van de klassieke identiteitspapieren sex en arbeid naar de wereld van de media. Aan de hand van drie speelfilms uit de krisisjaren '83 en '84 wordt bekeken bij welke voorstellingen en lichaamspraktijken de macht aansluiting zocht om het televisiepubliek aan zich te binden. Zo worden de verkeersfilm Paris, Texas, de atoomdroom The Day After en het ruimte- avontuur The Right Stuff in een stroom van annekdotes, trajekten en uitstapjes navertelt om te illustreren hoe ingrijpend sedert de Tweede Wereldoorlog de huishouding van angsten en verlangens veranderd is. Sinds Tsjernobyl en het ontploffen van de Challanger hebben de begrippen stralingsangst en ruimteverlangen, die volgens Het Beeldenrijk de nieuwe konditie van de symblische realiteit typeren, alleen maar aan kracht gewonnen.