Cut up Magazine on Art and Politics of Netporn

Cut.up.magazine (http://www.cut-up.com) invites proposals for a special issue on the art and politics of netporn.

Cut.up.magazine (http://www.cut-up.com) nodigt uit tot het inzenden van voorstellen voor een speciale editie over de kunst en politiek van netporn.


English Call (Nederlandse versie staat hieronder)
Cut.up.magazine (http://www.cut-up.com) invites proposals for a special issue on the art and politics of netporn.

This issue is produced in cooperation with the Amsterdam-based Institute of Network Cultures (https://www.networkcultures.org) and will be published two weeks before their two-day conference on The Art and Politics of Netporn in early October 2005.

A growing number of theoretical and historical porn studies have appeared over the last decades, yet few have focused on the analysis of netporn as complex networks. We are therefore particularly interested in proposals that address activities such as blogging, p2p porn, queer aesthetics and
webcamming, but also those that focus on the political economy of netporn through a mapping of its industry or an exploration of the relation between netporn and war.

Proposals are invited for articles of approximately 5000 words. They should be based on original research and explicitly address the specificity of netporn within these networks. Since our aim is to publish high-quality articles that can serve as a basis for further research, each article
will be remunerated with 750 euros, excluding possible extra expenses.

The deadline for receipt of proposals is May 15, 2005 and may be e-mailed to bas@cut-up.com.

More information:
Bas van Heur
Cut.up.media
PO Box 313
2000 AH Haarlem
The Netherlands

Dutch Call:
Cut.up.magazine (http://www.cut-up.com) nodigt uit tot het inzenden van voorstellen voor een speciale editie over de kunst en politiek van netporn.

Deze editie is het resultaat van een samenwerking met het Amsterdamse Instituut voor Netwerkcultuur (https://networkcultures.org) en zal twee weken voor hun tweedaagse conferentie in Oktober 2005 over ‘The Art and Politics of Netporn’ online worden gepubliceerd.

Een toenemend aantal theoretische en historische porno-studies zijn in de laatste decennia verschenen, maar slechts weinigen hebben zich gericht op een analyse van netporn als complexe netwerken. We zijn daarom vooral geïnteresseerd in voorstellen die zich richten op activiteiten zoals
blogging, p2p porno, queer esthetiek en webcamming, maar ook voorstellen die zich concentreren op de politieke economie van netporn door het in kaart brengen van de industrie of een exploratie van de relatie tussen netporn en oorlog.

We zijn op zoek naar voorstellen die artikelen opleveren van circa 5000 woorden. Deze dienen gebaseerd te zijn op origineel onderzoek en expliciet de specificiteit van netporn als aspect van deze netwerken aan te spreken.
Aangezien het ons doel is om kwalitatief hoogstaande artikelen te publiceren die kunnen dienen als basis voor verder onderzoek zal ieder artikel worden vergoed met 750 euro, exclusief mogelijke extra uitgaven.

De deadline voor ontvangst van voorstellen is 15 mei 2005 op het volgende e-mail adres: bas@cut.up.com. Voorstellen en artikelen kunnen zowel in het Nederlands als Engels worden geschreven.

Meer informatie:
Bas van Heur
Cut.up.media
Postbus 313
2000 AH Haarlem

Share