Onderzoeksverslag INC door Timi Stoop-Alcala

Timi Stoop-Alcala verrichte als stagiair de afgelopen maannden een belangrijk onderzoek bij het Instituut voor netwerkcultuur. Het INC, lectoraat van de HvA opleiding interactieve media, is een jaar
geleden gestart. Dit is een mooie aanleiding om terug te blikken maar vooral om vooruit te kijken naar wat er beter kan. Centraal stond daarbij de vraag hoe we docenten en studenten van IAM optimaal bij de activiteiten van het INC kunnen betrekken, en in kunnen spelen op actuele vragen binnen IAM. Hieronder een korte inleiding door Timi, die met het interviewen van honderden studenten en een tiental docenten van Interactieve Media een waardevol adviesrapport heeft afgeleverd. Wij zijn haar hiervoor zeer dankbaar!
Het volledige rapport is hier te downloaden, evenals timi’s aanbevelingen.

Over dit verslag
Hoe kan het lectoraat relevanter worden voor studenten? Hoe kan het beter communiceren met studenten en op hun behoeftes inspelen? Welke activiteiten spreken hen aan? De bovenstaande vragen hebben de impuls gegeven aan mijn opdracht voor het Instituut voor Netwerkcultuur (INC) waarbij ik in februari mijn oriënterende stage begon te lopen. Ik heb hiervoor een onderzoek verricht en heb het afgerond met dit onderzoeksverslag en een adviestraject voor het lectoraat.

Dit onderzoeksverslag bevat de resultaten van de enquête, interviews en groepsdiscussie gehouden onder studenten en docenten van IAM. Die informatie is ingedeeld in drie onderdelen:
o IAM en de student — perceptie van studenten over de opleiding en zichzelf
o IAM en het lectoraat — perceptie van zowel studenten als docenten over het lectoraat/INC
o Mogelijke activiteiten — suggesties van de respondenten over activiteiten waarmee de IAM community zich op haar vakgebied kan verdiepen

Of deze percepties kloppen met de werkelijkheid wordt hier niet beantwoord. Het ging mij om de stand van zaken, de huidige situatie van studenten: wat zij vinden, willen en zich afvragen en wat zij als oplossingen en aandachtspunten beschouwen.

Ik hoop dus dat de lezers dit onderzoek niet zozeer als een “statistisch bewezen” document zullen beschouwen maar eigenlijk een aanzet tot het stellen van meer vragen. Ik hoop dat zij verder dan de beperkingen van dit onderzoek kunnen kijken en zullen meer op de inzichten, kwesties en vragen richten die in dit verslag werden gesteld.

Misschien zullen de bevindingen op je eigen perceptie en ervaring niet aansluiten maar daar ligt juist wat volgens mij de relevantie van dit onderzoek is: het zet aan tot dialogen. En dat heeft de IAM community nodig vooral nu IAM al bijna vier jaar oud is. Het staat misschien nog steeds in kinderschoenen in vergelijking met andere opleidingen maar toch is het vol hoge aspiraties. Aangezien dit onderzoek bovenal een poging is om meer zelfreflectie te bevorderen, zou het passend zijn als het bekeken wordt met zowel een oog voor het verleden als de toekomst.
Timi Stoop-Alcala
Interactieve Communicatie
IAM – HVA

Share