Eerste afstudeerders Medialab

BERICHT

Drie maal nieuw: Eerste afstudeerders Media Lab Amsterdam

Amsterdam, 14 juni 2005

Vrijdag 17 juni vanaf 14.00 uur presenteren studenten van het Media Lab Amsterdam de eerste resultaten van een jaar werken in het Media Lab Amsterdam. Dat is in drie opzichten nieuw: er ligt een uniek onderwijskundig concept aan ten grondslag, het zijn de eerste studenten, en ze werken op nieuwe manieren aan de inzet van ICT in de maatschappij.

De gemeente Amsterdam wil zich profileren op de creatieve industrie. Een nieuwe opleiding die hierop inspeelt is het Media Lab Amsterdam. Studenten werken daar aan maatschappelijk relevante toepassingen van ICT.

Het Media Lab Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam en een aantal opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam. Voor drie prestigieuze opdrachtgevers maakten studenten het afgelopen schooljaar een product, dat tijdens deze feestelijke bijeenkomst te zien en uit te proberen is.

De Stichting Lezen en Schrijven (van Prinses Laurentien) vroeg hoe laaggeletterden ondersteund kunnen worden in organisaties waar de digitale economie nieuwe vaardigheden eist op het gebied van instructie en informatievoorziening;
Humanitas wilde een registratie van hun jubileumjaar, maar ook een instrument waarmee vrijwilligers hun ervaringen met eenzaamheid in Amsterdam kunnen uitwisselen;
Het Gemeente Archief Amsterdam kwam met het idee voor een instrument om de geschiedenis van nieuwe Amsterdammers vast te leggen.
Uniek aan deze manier van studeren is dat onderzoek, productie en verspreiding van informatie hand in hand gaan. Dat is dan ook een van de doelen van het Media Lab Amsterdam.
_________________________________________________________________

Zie ook http://www.medialab-amsterdam.hva.nl/
Bel voor meer informatie en beeldmateriaal: Mariet Herlé, 06 55 1978 33, m.herle@hva.nl

UITNODIGING VOOR DE PERS
Afsluiting Media Lab Amsterdam 29 juni 2005
Hogeschool van Amsterdam
Gebouw de Leeuwenburg (achter het Amstelstation)
Weesperzijde 190
Van 14.00 tot 16.00 uur

U bent van harte welkom om zelf de resultaten van het werk van studenten te bekijken en met studenten en opdrachtgevers te praten op 29 juni. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt bij Mariet Herlé, 06 55 1978 33, m.herle@hva.nl.

Share