Siva Vaidhyanathan in Vrij Nederland

Siva Vaidhyanathan

Naar aanleiding van de Society of the Query conferentie, die gehouden is in november 2009, is er een interessant interview afgenomen met Siva Vaidhyanathan voor Vrij Nederland.

Siva is de auteur van het boek ‘the Googlization of Everything‘ dat momenteel geschreven wordt. Een boek over één bedrijf, Google, een volledige cultuur, economie en community kan veranderen en waarom wij ons daarover zorgen zouden moeten maken.

Lees het interview ‘Google is een religie’ nu op de Vrij Nederland website.

Een videoregistratie van Siva Vaidhyanathan’s lezing tijdens The Society of the Query kun je hier bekijken als webcollege, of lees het verslag van zijn presentatie op het SOTQ blog.

The Society of the Query werd georganiseerd door het Instituut voor Netwerkcultuur, nieuwe media onderzoekscentrum aan de Hogeschool van Amsterdam.