INC stands in solidarity with the Casual UvA protest: We Are Not Disposable

We publish here the press release of today's protest at the University of Amsterdam from the collective Casual UvA (Nederlandse versie hieronder).

We Are Not Disposable: ‘Wegwerpdocenten’ at the University of Amsterdam organizing a demonstration 

On April 20, at 17:00, Casual UvA, a collective of university employees – the majority on temporary contracts and a few on permanent contracts who are sympathetic to the cause – organized a demonstration in front of the ABC building at the Roeterseiland Campus (REC) to protest the ongoing issue of casualization and the replacement of colleagues under the slogan “We are not disposable”. This is a response to the ongoing casualization, which is the altering of working practices so that regular workers are re-employed on a short-term basis. 

In April 2022, UvA lecturers went on a marking strike asking for permanent contracts, professional development and workload transparency. On June 7th, the marking strike was suspended with the negotiation of a new lecturer policy, with the promise of a transparent implementation and an open conversation regarding the casualization of academia. 

One year later, junior lecturers in precarious, temporary contracts are still being de facto fired and continuously replaced. The lack of concrete solutions and transparent implementation of the new lecturer policy does not do justice to the severity of the conditions and the challenges that junior temporary lecturers are facing. Casual UvA highlights the issue of unofficially denying permanent contracts to employees without a PhD degree, leading to arbitrary replacement of colleagues who successfully, and passionately performed structural work. 

This continuous cycle of replacing lecturers on temporary contracts every 3-4 years with new and less experienced lecturers does not only undermine labor rights for lecturers, but also disregards the quality of education for students. Temporary contracts are not meant for continuous, structural teaching jobs that are needed every year. The university does not only dispose of the teaching experience that the lecturer has gained, it also destroys social consistency and opportunities for continued collaboration between teachers, as well as students and teachers. 

Sam Hamer, junior lecturer in Sociology: “while we had hoped for improved working conditions in the aftermath of the grading strike of 2022, we find ourselves in the same situation as last year. Soon, again, we will have to say goodbye to many of our colleagues because they have to shoulder the UvA’s precarity.” 

Additionally, Casual UvA are calling for a re-calculation of hours and sufficient time for teaching tasks across all faculties to address structural overwork and the lack of professional development opportunities for junior colleagues, who are being treated by the university as disposable employees, ultimately decreasing the quality of education. 

————-

Wegwerpdocenten aan de UvA organiseren demonstratie: ‘We Are Not Disposable’ 

Op 20 april om 17:00 uur georganiseerd Casual UvA een demonstratie om te protesteren tegen de aanhoudende kwestie van tijdelijke contracten (casualisering) en de voortdurende vervanging van collega’s onder de slogan We Are Not Disposable (“Wij zijn niet wegwerpbaar”). De locatie van de demonstratie is vlak bij het ABC-gebouw op de Roeterseiland Campus (REC).

Casual UvA een collectief van universiteitsmedewerkers die voornamelijk op tijdelijk contract werken, met steun van een aantal collega’s op permanent contract. De demonstratie van 20 april is een reactie op de voortdurende casualisering, waarbij werknemers die structureel werk doen op korte termijn opnieuw worden aangenomen. Docenten worden dus als tijdelijke krachten behandeld en om de 3-4 jaar zonder pardon vervangen, terwijl zij structureel werk leveren waar ieder jaar vraag naar is.

In april 2022, ongeveer een jaar geleden, organiseerden UvA-docenten als Casual UvA een staking om permanente contracten, professionele ontwikkeling en transparantie van werkdruk te eisen. Op 7 juni werd de staking opgeschort na onderhandelingen over een nieuw docentenbeleid, met de belofte van een transparante uitvoering en een open gesprek over de casualisering van de academische wereld.

Een jaar later worden junior docenten met precaire, tijdelijke contracten nog steeds de facto ontslagen en voortdurend vervangen. Het gebrek aan concrete oplossingen en transparante uitvoering van het nieuwe docentenbeleid doet geen recht aan de ernst van de omstandigheden en uitdagingen waarmee junior docenten op tijdelijk contract worden geconfronteerd. Casual UvA benadrukt het probleem van het onofficieel ontzeggen van permanente contracten aan werknemers zonder PhD-titel, wat leidt tot willekeurige vervanging van collega’s die structureel werk succesvol en met veel passie hebben uitgevoerd.

Deze voortdurende cyclus van het vervangen van docenten op tijdelijke contracten met nieuwe en minder ervaren docenten ondermijnt niet alleen de arbeidsrechten van docenten, maar negeert ook de kwaliteit van het onderwijs voor studenten. Tijdelijke contracten zijn niet bedoeld voor continue, structurele onderwijstaken die elk jaar nodig zijn. De universiteit gooit niet alleen de onderwijservaring weg die de docent heeft opgedaan, maar doet ook afbreuk aan de sociale consistentie en mogelijkheden voor langdurige samenwerking tussen docenten en studenten.

Sam Hamer, juniordocent in Sociologie: “in de nasleep van de staking van 2022 hadden we gehoopt op betere arbeidsomstandigheden, maar we bevinden ons in dezelfde situatie als een

jaar geleden. Binnenkort moeten we weer afscheid nemen van veel van onze collega’s omdat zij de dupe worden van de precaire arbeidsomstandigheden aan de UvA.”

Daarnaast roept Casual UvA de universiteit op tot een herberekening van de uren en voldoende tijd voor onderwijstaken in alle faculteiten om structurele overbelasting en het gebrek aan professionele ontwikkelingsmogelijkheden voor junior-collega’s aan te pakken, die door de universiteit als wegwerpbare werknemers worden behandeld, wat uiteindelijk ook de studenten raakt: al deze factoren verminderen de kwaliteit van het onderwijs.

Share