54.780 Woorden over Nieuwe Media Cultuur in Nederland

inc_icon_pdf_@2x inc_icon_issuu_@2x

Inleiding: Oude en nieuwe media spelen een steeds grotere rol in onze huidige postindustriële samenleving. Televisie en mobiele telefonie zijn diep doorgedrongen in het dagelijkse leven van veel mensen. Communicatie is door de komst van internet ingrijpend veranderd. We wachten niet meer af, maar gaan zelf op zoek. Beginnen zelf deel uit te maken van de media. Of worden daartoe gedwongen. Dat heeft gevolgen voor het medialandschap. Ook in Nederland. Begrippen als web 2.0, burgerjournalistiek en muziek 2.0 beheersen de discussies over de media. De hoogste tijd dus om de Nederlandse stand van zaken te onderwerpen aan een kritische blik.

Hoewel Nederland een rijke traditie heeft in nieuwe media, is het aantal Nederlandse publicaties over de Nederlandse mediacultuur op de vingers van één hand te tellen. Gewoontegetrouw zijn we gewend om eerst onze blik op het buitenland te richten om te kijken wat daar wordt gezegd en geschreven. In deze publicatie wordt gebroken met de oer-Hollandse gewoonte om direct buitenlandse experts aan het woord te laten.

We hebben twintig mediatheoretici, wetenschappers en publicisten gevraagd om vanuit hun eigen discipline te beschrijven wat er in Nederland zoal gebeurt op het gebied van nieuwe media. Het resultaat is een lappendeken van bijdragen waarin wordt geput uit praktijk én theorie. Vanuit uiteenlopende invalshoeken en vakgebieden zoals literatuur, architectuur, beeldende kunst en sociologie belichten de auteurs verschillende onderwerpen: de relatie tussen journalistiek en weblogs, de culturele betekenis van nieuwe media voor de verschillende kunstdisciplines, de invloed van games op onze werkelijkheid, open source en RFID in Nederland. Actuele ontwikkelingen worden door de perspectieven van de auteurs van een politiek-maatschappelijke, technologische en kunsthistorische context voorzien.

Allesomvattend zijn we niet. Dat is ook niet onze bedoeling. De krant wil in eerste plaats een kritische en realistische blik werpen op het Nederlandse landschap van nieuwe media. Tevens hopen we met deze krant een bijdrage te kunnen leveren aan de theorievorming rond nieuwe media in eigen land.

Colofon:
Redactie: Mieke Gerritzen, Marieke Kruithof, Geert Lovink, Sabine Niederer en Theo Ploeg.
Eindredactie: Femke Sleegers en Theo Ploeg.
Vormgeving: Florian Conradi i.s.m. Michelle Christensen
Auteurs: Arie Altena, Richard de Boer, Josephine Bosma, Lenie Brouwer, Peter Bruyn, Annet Dekker, Daniëlle van Diemen, Joris Dormans, Alex de Jong, Eric Kluitenberg, Rob van Kranenburg, Geert Lovink, Luna Maurer, Koert van Mensvoort, Arjen Mulder, Wim Nijenhuis, Peter Olsthoorn, Theo Ploeg, Marc Schuilenberg, Femke Sleegers

Lees de krant online op www.networkcultures.org/krant

Femke Sleegers en Theo Ploeg (eds.), 54.780 Woorden over Nieuwe Media Cultuur in Nederland, Instituut voor Netwerkcultuur i.s.m. het Sandberg Instituut, 2007. Bestel een exemplaar van de krant door een mail te sturen naar: books@networkcultures.org