TOD #30: Bilwet Fascismemap (1983-1994)

Download de Bilwet Fascismemap:

pdf van de Bilwet Fascismemapinc_icon_issuu_@2xDownloadlink van de ePub Bilwet Fascismemap 

 

Of bestel een gedrukt exemplaar via Lulu:

inc_icon_lulu_@2x

 

TOD#30: BILWET FASCISMEMAP (1983-1994)

Dit boek is een brede collectie teksten over eigentijds fascisme, geschreven door het Nederlandse theoriecollectief Bilwet in de periode 1983-1994. De map bevat onder andere een lezing over wolven, zes kleurplaten met Kuifje en Hitler, een analyse van getuigenissen van SS’ers, mijmeringen in Berlijn en een ambulant-wetenschappelijk artikel over filosofenmode. De Bilwet fascismemap, indertijd gemaakt voor scholingsdoeleinden in de kraakbeweging, werd niet eerder uitgegeven. Waarom dan nu toch wel? Vijfendertig jaar oude fascismeanalyses zijn niet zomaar toepasbaar op de huidige maatschappij. Maar in de antifascistische discussies, die in links-progressieve kringen nog niet zo lang geleden gemeengoed waren, liggen belangrijke lessen voor het heden. Hoe zag dat antifascistisch discours eruit? Wat was de relatie tussen klasse- en seksestrijd? Hoe vond de kennisoverdracht tussen de generaties toen plaats en hoe verloopt die nu? De Bilwet fascismemap geeft inzicht in deze vragen en daarmee een inkijk in de geschiedenis van wat ook wel de niet-fascistische, feministische mannenbeweging genoemd kan worden.

Colofon:

Auteurs: Bilwet, Bas-Jan van Stam, Geert Lovink, Arjen Mulder, Lex Wouterloot

Omslagontwerp: Katja van Stiphout
Redactie: Sepp Eckenhaussen

Uitgegeven door het Instituut voor Netwerkcultuur, Amsterdam, 2019

ISBN: 978-94-92302-32-8

Uitgegeven onder Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivatives 4.0 International-licensie (CC BY-NC-ND 4.0)

 

Download de Bilwet Fascismemap:

pdf van de Bilwet Fascismemapinc_icon_issuu_@2xDownloadlink van de ePub Bilwet Fascismemap 

 

Of bestel een gedrukt exemplaar via Lulu:

inc_icon_lulu_@2x