Mark Staniforth: De e-book loterij maakt nieuwe fictie mogelijk

Wegens ziekte bleef genodigde Mark Staniforth helaas afwezig voor het paneel Schrijven en Redigeren van Boek uit de Band. Deze jonge schrijver had echter wel een aantrekkelijk geschreven tekst ingezonden dat voorgelezen zou worden door Rose Leighton onder de titel E-books: A New World of Fast, Free Fiction (zie foto).

Staniforth opent met het verhaal van Amanda Hawking. Ze had een liefde voor het schrijven van verhalen en stuurde talloze manuscripten naar uitgeverijen, die vervolgens genegeerd werden. Op een dag besloot zij over haar verhalen te communiceren via onder meer Facebook en Twitter. Voor Hawking een laatste strohalm. Blijkbaar was het een schot in de roos, want een massale verkoop van haar verhalen kwam op gang en duurt tot op de dag van vandaag.

Wat was het geheim van deze e-book miljonaire, vroeg Staniforth zich af. Het succes leek initieel te maken te hebben met haar keuze in boekomslagen en populaire genres. Verder waren haar boeken gunstig geprijsd en begon haar werk op te vallen bij bloggers over boeken. Zelf nam zij ook een belangrijke rol in door haar marketing in eigen handen te nemen. In 140 tekens of minder refereerde zij bijvoorbeeld in tweets aan haar werk en creëerde gaandeweg een stabiele achterban.

Staniforth meent echter dat niet iedere self-published auteur in het bovengenoemde proces zal slagen of wil slagen. Maar de bepalende factor is en blijft opportunity. Wie krijgt een kans? Wie grijpt vervolgens daadwerkelijk die kans? “In cyberspace there is space for all of us.” Tegenwoordig kunnen e-book auteurs hun dromen werkelijkheid maken. De middelen zijn nu beschikbaar om de publicatie van hun werken eigenhandig te beheren.

Een fabel die uit de wereld moet worden geholpen is de noodzaak van self published auteurs om een alternatieve werkwijze te omarmen, omdat zij bij iedere uitgeverij geweigerd zijn. Staniforth legt uit dat boekwerk in eigen beheer uitbrengen lange tijd a last resort is geweest, maar heden niet langer. Het wordt tegenwoordig geaccepteerd als een bewuste keuze en daarmee wordt het een legitieme bestaansvorm.

Uiteraard ontkent Staniforth in zijn tekst niet dat iedere auteur het liefst zijn of haar boek in een papieren versie gedrukt ziet. Het is de spreekwoordelijke kers op de taart. Er is echter geen geldige reden waarom hij of zij zou moeten kiezen tussen het een of het ander, tussen digitaal of papier. Beide formats kunnen naast elkaar bestaan.

De lezing vervolgt met een aantal observaties aangaande e-books uit Staniforths eigen ervaring. Eerder heeft hij een verzameling verhalen geschreven en op professionele wijze laten redigeren. Vervolgens is het werk via Smashwords gepubliceerd en heeft de schrijver geen enkel exemplaar verkocht. Verder bleken zijn pogingen om publiciteit te genereren via populaire media als Twitter en blogs weinig succesvol. Op een subtielere wijze heeft hij daarna zijn verhalen gepromoot en toen bleek hij te zijn opgevallen bij het publiek. 50,000 exemplaren van zijn verhalenbundel zijn gratis gedownload. Een bewuste keuze. Staniforth gelooft dat hij via deze weg een lezerspubliek om zich heen weet te verzamelen, die bij de lancering van een volgend boek eerder geneigd zijn om te betalen voor een exemplaar.

Staniforth sluit af door het belang te benadrukken van het leren begrijpen van het basiskarakter van het product en de doelgroep aan lezers. E-books en tablets brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee ten aanzien van fictievertelling. De toepassing van romans is nog volop in ontwikkeling, maar korte verhalen sluiten naadloos aan bij de conceptualisering van digitaal lezen wegens hun bondigheid, scherpzinnigheid en potentie tot onderdompeling van de lezer.

De toekomst? De lezer zal uiteindelijk zelf kiezen voor het verhaal dat het beste bij hem of haar past, zonder stil te staan bij het bestaan van verschillende formats, zoals digitaal of papier. Hierdoor zijn de kansen op het winnen van de jackpot zeer gunstig voor e-book auteurs. Iedereen is in potentie de volgende Amanda Hawking.