Program

Download het volledige programmaboekje in pdf

Workshops 22 maart
Workshop 1: E-boekdesign in het ePub-formaat voor absolute beginners
tijd: 11.00 tot 17.30 → zaal: Haasse/Vestdijkzaal, OBA
Begeleid door Florian Cramer en Jacob Molenaar

Deze workshop is een ‘crash course’ voor iedereen die graag eigen e-boeken wil maken; ontwerpers, studenten, en self-publishers. Je leert zelfstandig een eigen e-boek in het ePub-formaat te maken. EPub is het standaardfor­maat voor elektronische boeken en maakt gebruik van bekende bestands­formaten en concepten van het World Wide Web. Behalve de Amazon Kindle gebruiken alle e-boek-platformen dit formaat, ook Apple met zijn iBooks.
Omdat ePub-teksten op allerlei verschillende schermformaten en met alle gangbare technologieën leesbaar moeten zijn, verschillen de vormgevings­concepten die het formaat gebruikt radicaal van wat gangbaar is bij de vorm­geving van papieren documenten. Naast grafische tools bekijken we ook de code, de mogelijkheden en de beperkingen van het ePub-formaat. Er wordt geen technische kennis van ePub verwacht, maar het is handig als HTML en CSS bij de deelnemers (tenminste algemeen) bekend zijn.

→ voor deze workshop is – naast een toegangskaartje – aanmelding verplicht. Neem hiervoor contact op met Helen Poelwijk via creating010@hr.nl

Workshop 2: Workshop E-boeken en Marketing
tijd: 14.00 – 17.30 → zaal: Theater van ‘t Woord, OBA
Sander Dullaart (Favela Fabric) en Jürgen Snoeren (Meulenhoff Boekerij) en Erik Rigters (ebook.nl)
 
Sociale technologie heeft grote impact op alles
Sander vertelt over de nieuwe manier van organiseren, leven en zakendoen. Een continue dialoog met je ecosysteem kan grote voordelen opleveren voor je organisatie. Maar hoe kom je in dialoog met een paar duizend klanten? Hoe maak je het relevant voor je klanten, en hoe kweek je het vertrouwen dat al hun input leidt tot verbeteringen? Sander vertelt over de zorgvuldige voorbereiding, de processen die in een organisatie moeten worden ingericht-en uiteraard de successen en wat er geleerd werd van cases bij KLM, ABN AMRO, ProRail, Oxfam Novib, XS4ALL en meer.

Digitaliseren voor algemene uitgeverijen
De gevolgen van digitalisatie zijn voor uitgeverijen zowel praktisch als organisationeel van aard. Jürgen Snoeren zal de strategische uitdaging die digitalisatie is vertalen in wat dit concreet, inhoudelijk en zakelijk, betekent. Hoe en op welk niveau moet digitalisatie worden geïmplementeerd, en wat voor gevolgen heeft dat voor het bedrijf? Hoe verhoudt zich een digitaal pro­duct tot nieuwe, vaak ook gedeeltelijk digitale marketingstrategieën? Wat is het belang van metadata, en hoe verhoudt dat zich tot online marke­ting en verkoop?

En meer…

Conferentie 23 maart
tijd: 10.00 – 17.30 → zaal: Theater van ‘t Woord, OBA

10.10 – 10.30 → Panel 00: Toekomstvisies

De enorme aandacht voor de superieure logistiek en eenvoudige opslag van data maakt dat het e-boek gezien wordt als de definitieve doorbraak in het schrijven, distribueren en lezen van teksten en boeken. Maar binaire opslag en transport is maar één kant van de zaak. Het materiaal moet ook door mensen geschreven, gezien, gekocht en gelezen worden. Allemaal schakels in de keten van tekst naar lezer. De tekstcultuur ondergaat een technologische revolutie. Dit heeft grote invloed op de status van het boek als object. Wat gaat deze revolutie betekenen voor de keten waarin al die teksten en boeken leesbaar en beschikbaar worden gemaakt voor de lezer?
Vandaar dat wij deze dag beginnen met korte visies van centrale spelers in het veld, die allen een roeping hebben in die keten. En de lezer, hoe leest die straks?

Sprekers: Bas Savenije (Directeur Koninklijke Bibliotheek), Eppo van Nispen tot Sevenaer (CPNB)
en Willem Vermeend (TSS Cross Media Group)

10.30 – 12.30 → Panel 01: Schrijven en redigeren
Bij schrijven met behulp van digitale media gaat het om de volgende aspecten:
1. Wat wil de auteur vertellen en overdragen en welke hulpmiddelen zou hij/zij, naast het schrijven van tekst op papier, willen gebruiken? Niet als verfraaiing, maar als essentieel element.
2. Welke technieken staan de schrijver/redacteur hiervoor ten dienst en kan die er eigenlijk wel mee werken? Wat voor digitaal gereedschap zou men graag willen hebben?
3. Welke ervaring wil de schrijver dat de lezer ondergaat, en wat heeft dat met technologie te maken?
4. Een ander nieuw aspect van de praktijk van het schrijven is de vraag: wat is mijn positie als schrijver ten opzichte van mijn/ een uitgever, nu ik mijzelf op het web bekend kan maken en daarmee zelf een verkoopkanaal kan creëren?

Sprekers: Tonnus Oosterhoff (Winnaar P.C. Hoofdprijs 2012), Sidney Vollmer,
Mark Staniforth en Henk Wals (Directeur Huygens Instituut)

13.30 – 14.30 → Panel 02: Documentbehandeling 
Klik, klik, veeg, veeg, digitaal lijkt alles mogelijk, maar wat komt er allemaal bij kijken als je daadwerkelijk een boek elektronisch wil uitgeven? De snel verandende softwareomgevingen vereisen duidelijke standaarden als je een e-boek van nu ook morgen nog wilt kunnen lezen. Pagina-afmetingen liggen niet meer vast, dus wat moet er met voetnoten en de positionering van plaatjes gebeuren? Welke diensten moet de uitgeverij binnenshuis ontwikkelen en welke nieuwe diensten kunnen een integraal onderdeel vormen van de bedrijfstak uitgeverij? Wordt de digitale dienst de nieuwe uitgever zoals de drukker

Sprekers: Frans Havekes (Brill uitgevers) en  Jacob Molenaar (epub expert)

14.30 – 15.30 → Panel 03: Vormgeving van e-boeken
Ondanks haar grote typografische traditie heeft Nederland bijna geen grafische ontwerpers die e-boeken vormgeven. Op dit moment zijn alleen ICT-servicebedrijven in dit veld werkzaam. De situatie is daardoor vergelijkbaar met die van het webdesign in de vroege jaren ‘90. De e-boektechnologie, zoals de ePub-standaard, is voor visuele vormgeving nog slecht ontwikkeld en er zijn grote problemen met de incompatibliteit van verschillende e-book-readers. Gezien de dynamische ontwikkeling van de markt voor het e-boek en de recente verhoging van technische standaards zijn op het gebied van vormgeving forse veranderingen te verwachten. In dit panel discussiëren e-boek-deskundige vormgevers de werkwijzen, mogelijkheden en uitdagingen voor het visueel-typografisch en interactieve ontwerp op dit moment.

Sprekers: Megan HoogenboomAymeric MansouxPetr van Blokland

16.00 – 16.45 → Panel 04: Distributie en verkoop
Nu teksten een digitale vorm hebben is de distributie ervan snel en goedkoop. Wat betekent dit voor de distributieketen? Is de printer thuis of de Espresso Boekmachine in de boekhandel het eindstation van de keten? Welke partijen spelen nog welke rollen in vergelijking met het zuiver papieren tijdperk?

Sprekers: Pieter Swinkels (Kobo) en Hans Willem Cortenraad (Centraal Boekhuis)

16.45 – 17.15 → Panel 05: Lezen 
Het onderwerp van deze sessie is wat eigenlijk het verschil is tussen lezen van papier en lezen van een scherm. Zowel de fysieke en fysiologische verschillen – het verschil in het vasthouden en lezen van een elektronische lezer en een papieren boek – als andere verschillen zullen worden benoemd.

Spreker: Met Prof. Adriaan van der Weel 
(Universiteit van Leiden Bohn-hoogleraar in de moderne geschiedenis van het boek)