nai010 uitgevers – Highlights en Reflections

Het team van nai010 Publishers, Medamo en PUNTPIXEL ontwikkelt een digitale versie van de Stedelijk Museum Highlights en Reflections catalogi. In plaats van het creëren van een één op één e-book kopie, ontwikkelen ze een digitaal distributieplatform via een (mobiele) web-applicatie. Deze geeft de gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke hoogtepunten uit de Stedelijk collectie te vinden, filteren, zoeken, bekijken en verzamelen. Deze serie hoogtepunten wordt vervolgens samengevoegd tot een persoonlijke EPUB catalogus die als pdf ook offline kan worden geraadpleegd.

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Barbera van Kooij van nai101 publishers legt uit dat het een nieuwe en aanvullende rol van de uitgever is om nieuwe platforms en distriebutiemogelijkheden te verkennen. Volgens haar is het interessant om te onderzoeken hoe we op nieuwe manieren digitaal kunnen publiceren. De gangbare EPUB versies van bestaande boeken hebben volgens van Kooij vaak geen toegevoegde waarde ten opzichte van een boek of pdf. De vraag is hoe je een visuele uitgave als de catalogi van het Stedelijk vertaald naar een digitale uitgave die meerwaarde heeft.

Daarvoor transformeerde het team het statische afgesloten product naar een catalogus volgens het ‘mp3 model’. In plaats van de gehele catalogus aan te schaffen kan de gebruiker straks invloed uitoefenen op de inhoud van de gepersonaliseerde catalogus.

De grootste doelgroep van het Stedelijk is een buitenlands 50+ publiek mét smartphone. Deze doelgroep wil zich graag vóór de reis verdiepen in de collectie van het museum. Voor hen wordt een serviceomgeving ontwikkeld; webpagina’s die zijn geoptimaliseerd voor smartphone gebruik. Via een aantal keuzecriteria kan de gebruiker een selectie maken met wat hem aanspreekt en informatie over deze verzameling verkrijgen.

Daarnaast kan extra informatie worden aangeboden, zoals verdiepende essays uit Reflections, audiofragmenten of zaalteksten bij de afbeeldingen. Deze extra informatie kan al dan niet tegen betaling worden toegevoegd aan de persoonlijke catalogus.

Momenteel wordt er gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en worden de criteria voor het selecteren van content vastgesteld.

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Barbera van Kooij, Photo: Martin Risseeuw

Vragen waar het team mee wordt geconfronteerd wordt zijn bijvoorbeeld voor welke informatie de bezoeker zou willen betalen. En hoeveel zou hij of zij hiervoor precies willen betalen? Om dit goed uit te zoeken wordt er nu aan een pilot gewerkt. Verder moet er heel strikt worden gekeken naar welke informatie precies tegen betaling wordt aangeboden. Content die al op de website van het museum te vinden is, of informatie die maar tijdelijk geldig is valt meteen af.

De rol van de uitgever is om de inhoud van de catalogus te structureren en selecteren en om na te denken over het verdienmodel. Zo moet er een constructie worden bedacht waarbij rekening wordt gehouden met rechthebbenden van tekst en afbeeldingen en het uitkeren van vergoedingen.

Uiteindelijk moet het project resulteren in een basis applicatie die zich leent voor het ontwikkelen van allerlei nieuwe publicaties. Andere musea en uitgevers moeten hier ook gebruik van kunnen maken.

nai010 kijkt op dit moment naar welke publicaties geschikt zouden zijn om op deze manier uit te geven en aan te bieden. Volgens Barbera van Kooij wordt de applicatie een bijzonder inspirerend instrument om informatie op een andere manier beschikbaar te maken.

Het originele presentatie document (PDF) kan hier gevonden worden.
Bekijk de volledige presentatie hieronder

Showcase nai010 uitgevers – Verzamelen Highlights from network cultures on Vimeo.

Share