Event: Valt er nog iets te ontwerpen?

PROGRAMMA

Programma Valt er nog iets te ontwerpen? Het ABC van digitaal publiceren_

    Wat: Bijeenkomst over e-publiceren over de kunst en cultuur sector
    Wanneer: 28 november 2013 / 09.30 – 12.30 uur
    Waar: Hogeschool van Amsterdam, Kohnstammzaal, Wibautstraat 2-4, Amsterdam

Het Instituut voor Netwerkcultuur nodigt u van harte uit om op 28 november van 9.30 – 12.30 deel te nemen aan de bijeenkomst over e-publiceren voor de kunst- en cultuursector die in het kader van het RAAK onderzoeksproject “Digital Publishing Toolkit” georganiseerd wordt. Tijdens deze bijeenkomst zullen de eerste resultaten van dit project gepresenteerd worden. Met aandacht voor vragen zoals: Hoe veranderen nieuwe digitale vormen van publiceren de rol van de vormgever? Hoe kunnen uitgeverijen in de kunst- en cultuursector zelf esthetische interactieve e-publicaties ontwikkelen? Welke platformen kunnen uitgevers gebruiken om digitaal te publiceren? Hoe verandert de productieketen van uitgever tot vormgever?

PROGRAMMA

Moderator: Geert Lovink

09.00 – 09.30: Inloop, koffie/thee

09.30 – 09.45: Joost Kircz Het ongebonden boek aan de ketting Er is iets aan de hand in de boekenbranche. Eeuwen lang hadden we stevige boeken in alle formaten die goed in de hand lagen en als vrienden ons leven verrijkten. Nu gaat het boek de wijde wereld in. Schut het papier af als een streng Calvinistische opvoeding en ben vrij. Maar welke vrijheid heeft dit ongebonden boek eigenlijk? Hierover hebben wij op de Hogeschool van Amsterdam en met het Instituut voor Netwerkcultuur al jaren ouderlijke zorgen. Wij organiseerden twee congressen. Een in het Engels: “The Unbound Boek”, waarvan de verhandelingen binnenkort bij AUP uitkomen, ach ach… op papier, maar ook als saaie elektronische versie van dat papier. Een tweede conferentie had de vrolijke titel “Boek uit de band”. En een project heet “Out of Ink”, nu heeft de ongebonden adolescent zelfs de inktpot het raam uit gegooid. Maar de vrije wereld van los fladderende zinnen, plaatjes, films en liedjes wordt een ondoordringbaar woud, waar iedereen elkaar roept , maar niemand elkaar meer kan verstaan. Dit project probeert na te gaan welke soort talige-, beeldende- of audiocommunicatie tools nodig heeft om zich vrij te bewegen tussen papier en scherm. In dit project zoeken we uit wat we hebben, wat we willen overdragen en welke regels en gereedschap daar voor nodig zijn.

09.45 – 10.15: Florian Cramer 10.15 – 10.30: Disucssie E-Publishing voor kunst- en designuitgevers: uitdagingen 2013 In de huidige kunsten zijn elektronische publicaties belangrijker geworden dan werd verwacht: Denk aan het e-flux journal en zijn impact op het hedendaagse kunstdiscours of de filosofie van het Speculatieve Realisme die door haar Open Access e-publicaties snel bekend is geworden. Maar voor visueel georienteerde publicaties is de huidige e-publishing technologie vaak nog lastig toe te passen. Aan de ene kant zijn de verwachtingen van de technische mogelijkheden van het media vaak te hoog, aan de andere kant denkt men vaak nog te beperkt in kaders van simpele vertalingen van printproducten naar het scherm. Deze presentatie zal inzicht geven in de voorlopige conclusies, uitdagingen en oplossingen van het project Digital Publishing Toolkit.

10.30 – 10.50: Showcase BISPublishers Over lettertype gebruik, spread layout, beeldgebruik en interactie Het deelproject BISPublishers is Essense gestart met een kort onderzoek naar de wereld van ‘digital publishing’. Inzichten hieruit zijn gebruikt als basis voor het kiezen van ideale format, platform en device(s). Het digitale traject van Auteur/Publisher naar de uiteindelijke lezer is complex gebleken, doordat vele trajecten mogelijk zijn en er constant nieuwe bij komen. Project BISPublishers werkt aan twee publicaties die zij tijdens de bijeenkomst zullen presenteren. Het eerste -Think Like a Lawyer, Don’t Act Like One- heeft als uitgangspunt om een vormgevingsgetrouw e-book conversie te realiseren, waarbij het de opdracht was het lettertype gebruik, de spread-layout en het beeldgebruik zoveel mogelijk te behouden. Developer Sauli Warmerhoven bouwde een EPUB3 generator om de pagina opmaak te automatiseren. De tweede publicatie -Sketching- is het tekenleerboek voor (industrieel) ontwerpers, van de auteurs Koos Eissen and Roselien Steur (TU Delft). De opdracht is het ontwikkelen van een zeer visueel e-learning boek waarbij verschillende tekentechnieken in beeld worden gebracht. Hiervoor worden onder andere de interactie mogelijkheden onderzocht zoals een social elementen, layered pagina opmaak, navigatie, video etc.

11.10 – 11.30: Showcase Valiz Context Without Walls – genereren van een serie ontworpen ePubs Valiz, Meeus Ontwerpt en PUNTPIXEL richt zich op het creeeren van een digitale versie van twee edities van de nieuwe serie van Valiz genaamd: Context Without Walls. De publicaties in deze serie zijn gericht op kunstenaars van over de hele wereld. De boeken zijn meertalig en bevatten zowel essays, als beelden. De print versies van Context Without Walls zijn gemaakt door Meeus Ontwerpt en bevatten veel design en conversie uitdagingen. Sommige van deze problemen bestaan uit het werken met visuele essays, referenties in de marges van de pagina en (voet)noten. Zowel rekening houdend met de technische mogelijkheden en de vragen van het ontwerp, hebben ze oplossingen gezocht voor deze problemen die ontstaan bij het omzetten van een papieren boek in een e-book. Dit heeft geleid tot de beslissing om een ‘ eenvoudige ‘ en een ‘ ingewikkelde ‘ digitale versie van het e – boek te maken. In de presentatie zullen Valiz en PUNTPIXEL het concrete resultaat van het werk tot nu toe laten zien, gericht op de EPUB-generator ontwikkeld door PUNTPIXEL. Daarnaast zullen de keuzes (en de redenering achter hen) tot nog toe besproken worden.

11.30 – 11.50: Showcase nai010 uitgevers Verzamelen Highlights De groep van nai010 Publishers, Medamo en PUNTPIXEL ontwikkelt een digitale versie van de Stedelijk Museum Highlights Catalogus. In plaats van het creëren van een 1:1 ebook kopie van de catalogus, ontwikkelen ze een digitaal distributieplatform via een (mobiele) web-applicatie. Deze geeft de gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke hoogtepunten uit de Stedelijk collectie te vinden, filteren, zoeken, bekijken en verzamelen tijdens een bezoek. Deze serie hoogtepunten wordt vervolgens gebruikt om een persoonlijke EPUB catalogus van de collectie samen te stellen en te genereren en kan worden gedownload voor offline bekijken met behulp van dezelfde online web toepassing. Deze elektronische versie van de collectie catalogus is gratis wanneer tien of minder kunstwerken worden verzameld. In de presentatie zal de algemene lay-out van de applicatie besp worden en daarnaast de commerciële rol van nai010 bespreken als de uitgever, content of service provider.

11.50 – 12.10: Showcase Institute of Network Cultures One thousand and One workflows INC, Silvio Lorusso and Michael Murtaugh houden zich bezig met workflows voor digitale publicaties die verder gaan dan het online zetten van een PDF. Ze willen de creatieve spanning verkennen tussen de strikte beperkingen en bijzonderheden van ePub als een output formaat en de diversiteit van de mogelijke instrumenten en methoden die kunnen worden gebruikt om deze te produceren. Specifieke uitdagingen zijn te vinden in het werken met verschillende input-en output -formaten (zoals Word-documenten, video- materiaal aan de ene kant, gedrukte boeken, digitale edities, blogs ed aan de andere kant), met een min of meer gestandaardiseerde workflow als gewenste uitkomst. Uitgaande van het materiaal van het Instituut voor Netwerkcultuur project ‘Unlike Us’ wordt, een herdefiniering van de workflow en de daaruit voortvloeiende resultaten onderzocht werkende met een database en Markdown tekstbestanden. Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van een gevarieerde toolbox van free software tools afkomstig uit verschillende praktijken (grafische vormgeving, informatica, taalkunde, tekstredactie, bloggen, bibliotheek wetenschappen, statistiek, reverse engineering).

12.10 – 12.30: Discussie en afsluiting

VIDEOS

Joost Kircz – Het ongebonden boek aan de ketting, met introductie van Geert Lovink from network cultures on Vimeo.

Florian Cramer – E-publishing voor kunst en design (uitdagingen 2013) from network cultures on Vimeo.

Showcase BISPublishers – Over lettertype gebruik, spread layout, beeldgebruik en interactie from network cultures on Vimeo.

Showcase Valiz – Context Without Walls – genereren van een serie ontworpen ePubs from network cultures on Vimeo.

Showcase Institute of Network Cultures – One thousand and One workflows from network cultures on Vimeo.

Showcase nai010 uitgevers – Verzamelen Highlights from network cultures on Vimeo.

Discussie Digital Publishing Toolkit from network cultures on Vimeo.

BLOGPOSTS

Reports of the presentations in Dutch: