Bloggend bouwen, essay over Internet en stedebouw in NL

Op vrijdagmiddag 24 februari 2006 vond in de Amsterdamse Club 11 de conferentie Suburban scenario’s plaats, georganiseerd door Citythoughts. Onderwerp was verdichting van de Randstad en op welke manier kunstenaars en critici aankijken tegen het steeds verder dichtslibben van Nederland. De publicatie is nu online verkrijgbaar als pdf op www.citythoughts.nl. Ik heb een mijn eigen, niet ingekorte essay op de blog gezet. Het heet: Bloggend bouwen, Nederland na haar digitalisering.

Share