De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2022 van start

Met de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, die dit jaar voor de achtste keer wordt uitgereikt, trekken vooraanstaande kunstinstellingen uit het Nederlandse taalgebied samen op om het belang van Nederlandstalige kunstkritiek onder de aandacht te brengen. Als startschot voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2022 verschijnt 1 juni een artikel op de website van De Groene Amsterdammer en Knack waarin auteur Munganyende Hélène Christelle stilstaat bij het inzicht dat de kritiek die we leveren op kunst begint bij de vraag van wie en voor wie die kritiek is.

Open oproep en jury 2022

Kunstcritici tot 35 jaar kunnen tot en met 1 september inzenden in de categorie Essay, en Recensie. Daarnaast kunnen deelnemers inzenden voor de aanmoedigingsprijs Innovatieve kunstkritische praktijken. Half november worden de genomineerden bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats in december 2022.

Inzendingen worden beoordeeld op basis van stijl, coherentie, opbouw, (contextuele) informatie en toegankelijkheid. Gezocht wordt naar inzendingen die op een genuanceerde en verdiepende manier een kritische mening uitdragen en voor zowel een vakpubliek als een bredere groep lezers duiding en betekenis geven aan hedendaagse ontwikkelingen in de beeldende kunst.

De Prijs voor de Jonge kunstkritiek werd eerder gewonnen door: Luuk Vulkers, Esmee Postma, Noortje de Leij, Jorne Vriens, Laurie Cluitmans, Brenda Tempelaar, Sarah Késenne, Laurens Otto, Roos van der Lint, Joke de Wolf, Thijs Lijster, Lynne van Rhijn en Christophe van Gerrewey.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek richt zich op schrijvers tot 35 jaar. Winnaars in de categorie Essay en Recensie ontvangen een geldprijs van €3.000 en een persoonlijke mentor die hen een jaar lang begeleidt bij het schrijven van nieuwe kritieken. De winnaar in de categorie Innovatieve kunstkritische praktijken wint een aanmoedigingsprijs van €1.500.

Daarnaast stellen (media)partners van de prijs verschillende extra prijzen en publicatiemogelijkheden beschikbaar, waaronder betaalde schrijfopdrachten voor dagblad Het Parool en de Prix de Rome, een volledig bekostigd bezoek aan een buitenlandse biënnale, tentoonstelling of manifestatie ter voorbereiding op een publicatie in kunsttijdschrift Metropolis M en een begeleidingstraject van De Nieuwe Garde, stimuleringsplatform voor essayisten. De prijswinnende teksten worden gepubliceerd in samenwerking met de mediapartners en gebundeld door de Prijs van de Jonge Kunstkritiek.

Naast de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek wordt dit jaar voor de tweede keer Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs die gericht op nieuwe (digitale, experimentele, of ongebruikelijke) wegen en vertelmethodes. Hiermee willen de initiatiefnemers van de prijs individuen of initiatieven signaleren en stimuleren die op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de Nederlandstalige reflectie op beeldende kunst.

Praktische informatie

Deelnemen aan de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2020 kan door je inzending te mailen naar inzending@jongekunstkritiek.net. De deadline voor inzendingen is 1 september 2022. Zie voor meer informatie, de volledige oproep en inzendingseisen www.jongekunstkritiek.net of mail naar Julia Steenhuisen, coördinator van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, info@jongekunstkritiek.net

Initiatiefnemers

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlandse taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst. De prijs is een initiatief van Mondriaan Fonds, de Appel, Kunstinstituut Melly, Stedelijk Museum, Van Abbemuseum, M Leuven, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Mu.ZEE en Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur. Met de prijs investeren de organisatoren in de toekomst van een hoogstaand Nederlandstalig kunstdebat dat, zonder verlies van kwaliteit, ook toegankelijk is voor lezers met minder expertise van hedendaagse beeldende kunst.

Mediapartners van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2022 zijn De Groene Amsterdammer, Het Parool, Hart, Metropolis M, Rekto:Verso, Tubelight, Stedelijk Studies en Knack Focus.

Netwerkpartners van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2022 zijn De Nieuwe Garde, AICA en het Instituut voor Netwerkcultuur.

Share