CULTURE VORTEX: Online Participatie_Deelnemers

CULTURE VORTEX: Online Participatie
1 november 2010
13:30 – 17:30

Deelnemers
Angelina Tsitoura (Nederlands Instituut voor Mediakunst – reporter)
Annelies Termeer (Eye Film Instituut Nederland)
Annelies van Nispen (Digitaal Erfgoed Nederland)
Annet Dekker (Virtueel Platform / aaaan.net)
Annette Wolfsberger (Sonic Acts)
Arie Altena (V2_)
David Jonas Castanheiras (V2_)
Gerhard Jan Nauta (Digitaal Erfgoed Nederland)
Janneke Kamp (Nederlands Instituut voor Mediakunst – reporter)
Jasper Visser (Nationaal Historisch Museum)
Jeroen de Boer (Openbare Bibliotheek Leeuwarden)
Klaas Kuitenbrouwer (Virtueel Platform)
Lotte Meijer
Maarten Brinkerink (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Marc Worrell
Margreet Riphagen (Institute of Network Cultures)
Marieke Istha (Nederlands Instituut voor Mediakunst)
Marloes de Valk
Monika Lechner (Digitaal Erfgoed Nederland – reporter)
Nick Konings (Bureau Duplex)
Pieter van Kemenade (Pike)
Rachel Feuchtwang (Virtueel Platform)
Rony Visser (Packed)
Rui Guerra (V2_)
Sander Veenhof
Sandra Fauconnier (Nederlands Instituut voor Mediakunst)
Sara Kolster (Submarine)
Sofia Bustorf (V2_)


Bio’s / Wat is online participatie? / Voorbeelden

ANGELINA TSITOURA
Angelina Tsitoura works as a freelancer on online communication for the Netherlands Media Art Institute. Graduated in Graphic Design, holds a Master of Museology at the Reinwardt Academy of Cultural Heritage, faculty of the Amsterdam School of the Arts. Currently studying for the Master’s Programme in Comparative Arts and Media Studies at VU University Amsterdam focusing on Intermedialities, an exploration of crossovers and synergies between different media.

ANNELIES VAN NISPEN
Annelies van Nispen is mijn naam en mijn functie is senior medewerker kwaliteitszorg bij DEN. Daar hou ik me op dit moment veel bezig met duurzame toegankelijkheid en daarbij heeft digital-born speciale aandacht bij DEN. Auteursrecht is ook een van de dingen waar ik me mee bezig houdt en tot slotte metadata & terminologiebronnen (trefwoordenlijsten, thesauri, etc.). Voor DEN heb ik vele jaren gewerkt aan digitale duurzaamheid van wetenschappelijke historische databestanden.

Online participatie
Participatie is voor mij deelnemen aan de (culturele) dialoog. Er is iets wat je belangrijk vind en daarom wil je er tijd aanbesteden, aan bijdragen, dingen mee delen, …..  Participatie is in ieder geval (inter)actief en niet passief.  Het kan binnen of buiten een groep. Interactie met mensen of met dingen (wikilemma’s, objecten, ……)

Voorbeelden
Voor mij is het best geslaagde voorbeeld van participatie op grote schaal toch nog steeds Wikipedia/Wikimedia Commons. Archief 2.0 en Bibliotheek 2.0 zijn goedlopende communities.

ANNELIES TERMEER
Annelies Termeer (1981) is project coordinator at the Digital Presentation department of EYE Film Institute Netherlands. She joined EYE (then the Netherlands Filmmuseum) in 2008 in the Communication department and gradually shifted towards the web. She now manages several projects that open up EYE’s beautiful film collection online, for example Instant Cinema, Celluloid Remix and The Scene Machine. Before EYE, Termeer worked in film production, as press officer at the International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) and as co-director of the Museum Night Amsterdam (n8). Besides her work at EYE, she occasionally writes freelance on new media, music and art. She holds an MA in Film Studies from the University of Amsterdam.

Online participatie
Van klein (delen van content op je sociale netwerken, comments toevoegen) tot groot (zelf content maken, remixen van bestaand content).
Een site die door deelname/bijdragen van bezoekers beter/waardevoller wordt.
Belangrijk:
– Duidelijke opdracht, helder doel. Een te vrije oproep geeft weinig resultaat.
– Nut van bijdrage. Is het voor de gebruiker duidelijk of het zin heeft als hij iets bijdraagt. Wat heeft de instelling eraan?

Voorbeelden
Taggen
> Beeld & Geluid Wiasda tagging-spel http://waisda.nl/
+ actief, laagdrempelig, ‘quick win’
> Flickr the Commons – Powerhouse Museum, Nationaal Archief etc. http://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/
+ breed, algemeen platform, heldere  taak
– wat doet het archief vervolgens met de tags?
> Sepiatown, http://www.sepiatown.com/
+ then & now, hoogwaardige partners
> Zet cultuur op de kaart  http://www.zetcultuuropdekaart.nl/map.pl
+ actueel
–  politiek, kleinschalig, doel te vaag,
Zelf maken
> EYE: Celluloid Remix www.celluloidremix.nl
+ Kwalitatief hoogstaande inzendingen, actieve interactie met content
– Ongeschikt platform, hoge drempel tot meedoen
> n8: nachtgeluiden http://www.n8.nl/geluiden/
+ interesse in persoonlijk input gebruiker
– te veel vrijheid in opdracht, hoogdrempelig
Crowdsourced videos – bijdragen
> Video C-Mon & Kypski http://oneframeoffame.com/
> Video Johnny Cash (Chris Milk) http://www.thejohnnycashproject.com/
> Video Sour http://singularityhub.com/2010/10/16/best-globally-crowdsourced-music-video-ever/
+ duidelijke actie van publiek gevraagd – kleine moeite, groot effect.
– vrijblijvend
> Tate Muybridgizer
http://muybridgizer.tate.org.uk/about.php
+ actueel, toegankelijk (iPhone app en Flickr)
– Resultaat niet heel indrukwekkend.

ANNET DEKKER
Annet Dekker is een onafhankelijke tentoonstellingsmaker en onderzoeker. Haar interesse gaat uit naar de invloed van media en populaire cultuur op kunst en vice versa. Op dit moment is zij webcurator bij SKOR, organiseert Culture Vortex voor Virtueel Platform, en in samenwerking met Annette Wolfsberger coördineert ze het Artist in Residence programma bij het Nederlands Instituut voor Mediakunst en als uitvoerend producenten zijn zij betrokken bij Funware, een international reizende tentoonstelling over fun en software. Sinds 2008 schrijft ze haar proefschrift over documentatiestrategieën voor netkunst aan het Centre for Cultural Studies, Goldsmiths, University of London, onder supervisie van Matthew Fuller.
http://aaaan.net

Voorbeelden
een paar classics:
I/O/D 4: The Web Stalker (1997) door I/O/D
Web Stalker is een baanbrekend project binnen een stroming die bekend werd als die van de ‘alternatieve webbrowsers’. Het is een softwareapplicatie waarmee je op het WWW kunt navigeren, maar alle informatie die wordt weergegeven is precies dat wat een gewone browser verborgen houdt: een stroom html codes, de voortgang van de verbinding, maps van de links vanuit een website, verbanden tussen de URL’s binnen de site en automatische records van die site. Web Stalker is een oorspronkelijk werk, zowel internet- als softwarekunst, dat tegelijkertijd herinnert aan ‘browser wars’ (denk aan Windows Internet Explorer vs Mozilla Firefox vs Google Chrome). I/O/D stelt  vragen bij de objectiviteit van interfaces, gaat in op generaties software-esthetiek gereflecteerd door de gebruikte algoritmen en op het materiaal waaruit het netwerk bestaat en hoe dat gestructureerd is.. Wie een webpagina heeft kan ook een paar tags toevoegen en bepaalde boodschappen alleen zichtbaar maken voor de gebruikers van Web Stalker. Het project kreeg in 2000 de Webby Award. Voor deze en gene met een oude computer is I/O/D/ nog te downloaden: http://bak.spc.org/iod/iod4.html [tekst: Olga Goriunova voor Funware, MU Eindhoven].

Nine (2002) door Graham Harwood (voor Mongrel)
Nine is de opvolger van Linker, een softwareprogramma dat ontwikkeld is door Mongrel. Met Linker kon je op simpele wijze beeld (foto en video), tekst en geluid binnen een stramien van negen frames opslaan en doorlinken naar ander eigen geselecteerd materiaal. Hierdoor ontstond een beeldverhaal. Nine werkt op eenzelfde manier, maar is een online versie. Nine linkt verschillende verhalen aan elkaar en maakt daardoor uitwisseling mogelijk tussen verschillende gebruikers. Wat opvalt is dat de hiërarchische structuur en het systeem van toegang krijgen tot informatie hier aan de oppervlakte zichtbaar is, in tegenstelling tot de gangbare back-end oplossingen, en tegelijkertijd behoorlijk rigide is. Dit laat meteen de gedachte achter het project zien: nadenken over hoe structuren in elkaar zitten en gebruikt worden. De netwerk opties die geboden worden zijn interessant vanwege deze transparantie en hoe er omgegaan wordt met bv auteurschap en copyright. Om beelden van anderen te gebruiken kun je deze niet direct ‘crediten’, maar je moet degene emailen – niet om toestemming te krijgen maar om te laten weten dat je de beelden gaat gebruiken. Op deze manier kun je als maker zien wat er met je beeld, tekst of geluid gebeurt.  Op een vergelijkbare manier wordt er een email verstuurd zodra iemand een al bestaand ‘woord’ gebruikt. Links tussen tekst worden zo semi-geautomatiseerd.

David Still (2001) door Martine Neddam
Uit de tijd dat SPAM nog kunst was.
http://www.davidstill.org

ANNETTE WOLFSBERGER
Annette Wolfsberger (NL/AT) is an Austrian born producer, curator and researcher based in Amsterdam. Her area of interest spans from  media arts to contemporary and popular culture. She works freelance within aaaan.net and for a diverse number of cultural organisations, including Sonic Acts (NL), Virtueel Platform (NL), NIMk – Netherlands Media Arts Institute (NL), Kontraste (AT) and Trans Europe Halles (TEH). She also regularly contributes to publications on new media policy and practice.
http://aaaan.net

ARIE ALTENA
Arie Altena werkt voor het archief van V2_ Instituut voor de instabiele media in Rotterdam. HIj schrijft over kunst, technologie en nieuwe media en is lid van het redactieteam van Sonic Acts. Hij co-redigeerde de Sonic Acts uitgaves The Poetics of Space (2010), The Cinematic Experience (2008), The Anthology of Computer Art (2006) en Unsorted, Thoughts on the Information Arts (2004), evenals de print-on-demand uitgave Pervasive Personal Participatory, Ubiscribe 0.9.0 (2006). Hij blogt op http://ariealt.net.

Online participatie
Online participeren is op een knop drukken om een actie teweeg te brengen. (Minimale definitie; een meer maximale definitie kun je geven m.b.t. specifieke handelingen, sites, applicaties). De vraag is: wat voor vorm van participatie is gewenst op een bepaalde site / bij een applicatie.

Voorbeelden
Geslaagde participatie:
waarbij participatie het doel was?
Facebook
waarbij het doel was inhoud te genereren?
wikipedia
waarbij het doel was inhoud te delen?
torrents in het algemeen

DAVID JONAS CASTANHEIRAS
V2_, http://www.v2.nl

GERHARD JAN NAUTA
Gerhard Jan Nauta is als onderzoeker verbonden aan DEN. Hij studeerde kunstgeschiedenis en psychologie in Leiden, werkte bij de Leidse universitaire collecties en was docent kunstgeschiedenis en humanities computing aan de UL. Van 2006-2009 was hij lid van de Commissie Digitaliseren met Beleid. Bij DEN deed en doet hij onderzoek naar born digital erfgoedmateriaal in Nederland en digitaal erfgoed-statistieken (Europa). Zijn eigen onderzoek betreft het visueel typeren van visuele kunst.

Online participatie
Algemene typering
Bij online participatie gaat het om het deelnemen van mensen aan (sociaal) constructie-werk, daartoe in staat gesteld door netwerk- en database-technologie. Het resultaat van het werk, de constructie, kan tijdelijk zijn, of blijvend; kan een vrije of gestructureerde vorm hebben. Online participatie kan een doel op zich zijn, maar ook een middel om een ander doel te bereiken. Het accent kan liggen op de gebeurtenis als zodanig (de ervaring) of op het product van die gebeurtenis (data/informatie/kennis).
Wanneer online participatie wordt nagestreefd vanwege het product, kunnen de participanten zich daarvan bewust zijn, maar dat hoeft niet. En het product kan een eindproduct zijn, maar ook een halfproduct, iets dat kan worden (her-)gebruikt in een volgende constructie(-cyclus): zo ontstaat een keten (chain). Het product kan in abstracto getypeerd worden als een stapel (alleen maar losse delen), een aggregaat (som is som van de delen), een conglomeraat (som is meer dan de losse delen), of een afgeleid product (term: deductief product?).
De doelgroep bij online participatie kan het grote publiek zijn, of juist een kleine gespecialiseerde groep. Online participatie veronderstelt een regisseur (of orchestrator) van het constructie-proces. Het proces kan alleen van de grond komen wanneer de participanten gemotiveerd zijn om mee te doen. Simpel gezegd: het veronderstelt dat de participanten “beloond” worden voor hun deelname, of eventueel “gestraft” voor niet-deelname. Het profijt bij online participatie kan liggen bij de participanten zelf, bij de regisseur, bij derden, of bij allen tegelijk.

Persoonlijke invalshoek
Wat mij betreft is het ideaal bij online participatie (vergeleken met andere vormen van participatie) dat er een resultaat is (gebeurtenis/data) dat niet kan worden bereikt op conventionele wijze. Verder ben ik vooral geïnteresseerd in online participatie gericht op het verwerven van nieuwe kennis, en dan bedoel ik dus (zie boven) kennis die niet of alleen uiterst moeizaam op conventionele wijze verkregen kan worden. Fascinerend vind ik het idee dat de participanten zich niet altijd bewust hoeven te zijn van de met hun medewerking gegenereerde kennis (de klassieke voorbeelden zijn de recommendations van Amazon.com, of de geïndexeerde beelden van Google Image Labeller).

Voorbeelden
1. Steve: the art museum social tagging project (http://www.steve.museum/)
Sterk: de interfaces van het Steve project zijn doorgaan intuïtief; men verzint steeds nieuwe manieren om de belangstelling levend te houden (het is overigens ook zwak dat dit nodig is); het resultaat van al het taggen is een betere toegankelijkheid van collecties
Zwak: nog weinig inventieve interfaces ontwikkeld, d.w.z. interfaces die de participant echt prikkelen om kunstwerken te taggen; je raakt snel uitgekeken op het procédé
2. Smarthistory: an online art history textbook (http://smarthistory.org/)
Sterk: resultaat is een gevarieerde multimedia publicatie, waaraan langs verschillende ingangen gewerkt kan worden (=orkestratie)
Zwak: het resultaat is een conventionele online publicatie; het blijft een optelsom van individuele bijdragen
3. Retrievr: search by sketch (http://labs.systemone.at/retrievr/)
Sterk: een van de zeldzame voorbeelden (2006!) van een georkestreerde chain: de gebruiker crëeert (zelf) een visueel zoekargument (plaatje), waarna in een verzameling flickr beelden gezocht wordt naar overeenkomstige objecten. Maar óók wordt het plaatje opgenomen in een collectie (“The Art of retrievr”), die weer – door andere participanten – beoordeeld kan worden (5-puntsschaaltje)
Zwak: “The Art of retrievr” is maar half uitgewerkt. Wat is het hoogst gewaardeerde plaatje? Veel potenties! Denk hier op door!
4. EuropeanaConnect Media Annotation Prototype (http://dme.arcs.ac.at/annotation/)
Sterk: bij een afbeelding kunnen diverse gebruikers diverse perspectieven kenbaar maken op die afbeelding. Daarbij kan de kennis van details onder het publiek heel precies gekoppeld worden aan zones van de afbeelding.
Zwak: er is geen aandacht besteed aan de motieven van eventuele gebruikers. Waarom zou ik mijn kennis via deze annotatie tool aan anderen beschikbaar stellen?
Links
Zie voor meer voorbeelden: http://www.delicious.com/GJNauta/participation?sort=alpha&order=asc

JANNEKE KAMP
Nederlands Instituut voor Mediakunst, http://www.nimk.nl

JASPER VISSER
Jasper is projectmanager Nieuwe technologie en media van het Nationaal Historisch Museum. In die rol is hij medeverantwoordelijk voor de nieuwe media strategie van het museum, ideevorming voor participatieve media- en technologieprojecten van het museum en de online communicatie.
Jasper heeft in het verleden gewerkt aan participatieve project- en besluitvorming voor organisaties als de UNDP en de Wereldbank. Zijn focus lag hierbij op het actief betrekken van minderheden bij activiteiten en organisaties.
Jasper schrijft op zijn weblog themuseumofthefuture.com over technologie, innovatie en participatie in de museale en culturele sector.

Online participatie
Participatie is de betrokkenheid van een individu bij een groep op zo’n manier dat alle individuen delen in de activiteiten, successen en uitdagingen van de groep. Participatie maakt van een bezoeker of consument een deelnemer. Participatie betekent dan ook dat de deelnemer zich mede-eigenaar voelt van het groepsproces of product waar hij of zij bij betrokken is.
Online participatie is participatie waarbij deelnemers gebruik maken van nieuwe media om te delen met een groep. Dit kan betekenen dat de groep enkel “online” bestaat, maar vaker zal online participatie een onderdeel zijn van een groter geheel, waarbij ook “offline”, in de echte wereld, mensen betrokken zijn bij het groepsproces of product.
Online participatie is niet per definitie hetzelfde als een online community. Een community is een groep mensen die op basis van een gedeeld doel of gedeelde interesse of waarden bij elkaar komt om een doel te realiseren. Alle online communities hebben veel participatie, maar niet alle participatie vormt een community. Participatie kan veel vluchtiger zijn.

Voorbeelden
http://automatiek.innl.nl/
Dit is natuurlijk spreken voor eigen parochie, maar de Nationale Automatiek maakt op meerdere manieren gebruik van online participatie: mensen kunnen nieuwe objecten aandragen en dossiers van objecten verrijken met hun eigen verhalen en kennis. Ook participeren mensen “automatisch” op het moment dat ze de trekmuur bezoeken en hier een object aanschaffen. Al dit is een essentieel onderdeel van het project. Er zitten nog veel haken en ogen aan de (online) participatie in de Nationale Automatiek, en de komende maanden zal er op allerlei manieren gewerkt gaan worden om dit te verbeteren. Alle frisse ideeën en meningen daarover zijn van harte welkom.
http://www.youtube.com/play
Het mooie van alle participatieve projecten die plaatsvinden op bestaande platforms, is de gelaagdheid in participatieve mogelijkheden die deelnemers hebben. De ultieme bijdrage bij YouTube Play van het Guggenheim is het insturen van een video, maar ook mensen die geen films maken kunnen bijdragen: met een reactie, een rating of zelfs met het bekijken van een video. Door de gelaagdheid in participatieve mogelijkheden wordt een groter publiek bereikt, door de inzet van succesvolle bestaande platformen worden meer mensen uitgedaagd deel te nemen. Dit soort projecten zijn – mijns inziens – dus toe te juichen.
http://www.createdemocracy.com/
Net als YouTube Play biedt Create Democracy een gelaagdheid in participatie. Mensen konden een kunstwerk insturen, stemmen op kunst en reageren op dingen. Omdat het – in tegenstelling tot YouTube Play – zich afspeelt op een eigen platform, is de hoeveelheid participatie denk ik veel lager dan het had kunnen zijn.
http://kmmexpose.nl/
De meningen over Expose van het Kröller-Müller museum zijn verdeeld. Om eerlijk te zijn wist ik niet dat ze na de Papier Expose nu weer een nieuwe hebben. Dat zegt, denk ik, wel iets. Hoewel Expose de indruk wekt dat participatie hier belangrijk is, valt dat in werkelijkheid tegen. Waar YouTube Play en Create Democracy een gelaagdheid aan participatieve mogelijkheden bieden, biedt Expose alleen de mogelijkheid om vooraf gekozen plaatjes heen en weer te slepen. Daardoor is het aantal deelnemers laag. Deelname voelt ook niet goed, omdat er weinig feedback is op wat je deelname voor betekenis heeft. Bovendien heb ik het idee dat ze de boel flessen (op een slechte manier): zie de hoeveelheid rare reacties vol ongeloofwaardige spelfouten.

JEROEN DE BOER
http://jeroendenboer.me
Studeerde Kunst en Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen en is momenteel coördinator muziek Openbare Bibliotheek Leeuwarden & schrijft freelance voor het tijdschrift Digitale Bibliotheek. Houdt zich, naast reguliere muziekbibliotheekwerkzaamheden, bezig met mediawijsheid & bibliotheekinnovatie en komt daarbij onvermijdelijk in aanraking met sociale media. Lopende projecten: digitalisering en ontsluiting van het Frysk Muzyk Argyf, ontwikkeling alternate reality game i.s.m. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, rfid-project Social Mediacaster i.s.m. Extelligentsia/Waag.

Online participatie
Het creëren en faciliteren van mogelijkheden waarbij het publiek een actieve bijdrage levert aan creatie en waardevermeerdering van content in de breedste zin van het woord. Dit kan uiteenlopen van tagging tot het maken van nieuwe content, al dan niet gebruikmakend van bestaand materiaal.

KLAAS KUITENBROUWER
Klaas is programma manager bij Virtueel Platform. Klaas researches and puts together cutting-edge conference programs, courses and workshop curricula for professionals in various cross sections of media, technology and culture. Main operation area’s: hybrid developments, transmedial storytelling, creative use of game technology in various media and cultural sectors, online audiovisual projects, physical computing.

LOTTE MEIJER
http://www.lottemeijer.com

MAARTEN BRINKERINK
Maarten Brinkerink (1983) werkt als projectmedewerker op de R&D afdeling van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Als Master of Arts in de Nieuwe Media en Digitale Cultuur heeft hij zich gespecialiseerd in de distributie van culturele werken met behulp van digitale media. Daarnaast is hij een open content enthousiasteling en muzikant.
Bij Beeld en Geluid is Maarten Brinkerink verantwoordelijk voor projecten als Open Beeld (een open mediaplatform voor audiovisueel archiefmateriaal) en Waisda? (een prijswinnend ‘crowdsourcing game’ waarmee internetgebruikers audiovisueel archiefmateriaal van beschrijvende labels voorzien). Daarnaast is hij binnen het Europese thematische netwerk over het digitale publieke domein COMMUNIA  voorzitter van de werkgroep over ‘Memory Institutions’ (musea, bibliotheken en archieven). Naast zijn werkzaamheden bij Beeld en Geluid is Maarten bestuurslid van de Vereniging Wikimedia Nederland.

MARC WORRELL
http://www.marcworrell.com

MARGREET RIPHAGEN

Margreet Riphagen werkt deels als projectmanager bij het Instituut voor Netwerkcultuur (INC) en daarnaast als afstudeerbegeleider en docent Research Lab op de opleiding Interactieve Media (HvA). Margreet heeft Communicatiemanagement gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en daarnaast de Bedrijfskunde gedaan aan de HES Amsterdam. Voor INC is zij werkzaam geweest als producer bij Waag Society en als producer bij Blender. Margreet is samen met Sabine Niederer, initiatiefnemer van het RAAK-project Culture Vortex.

online participatie
Het actief betrekken bij een publiek bij audiovisuele collecties en het faciliteren van rijkere gebruikerscultuur die het materiaal weer wil delen, beschrijven, reviewen, taggen, hergebruiken en of er op een andere manier interactie mee aan wil gaan.

MARIEKE ISTHA
Nederlands Instituut voor Mediakunst, http://www.nimk.nl

MARLOES DE VALK
Marloes de Valk is (software) kunstenaar. Ze volgde haar masters Beeld en Geluid aan het Koninklijk Conservatorium en specialiseerde in abstracte compositionele computer games, HCI en het crashen van computers. Haar werk bestaat uit audiovisuele performances en installaties waarin de narratieve weergave van digitale processen centraal staat. Ze heeft deelgenomen aan verschillende exposities in Europa, geeft workshops, lezingen en heeft artikelen gepubliceerd over Free/Libre/Open Source Software, free culture en kunst (o.a. In de Contemporary Music Review en Archive 2020. Sustainable archiving of born digital cultural content). Ze is redacteur van FLOSS + Art (Openmute, 2008) en het Digital Artists’ Handbook (folly en GOTO10, 2008). Ze is voormalig lid van kunstenaars collectief GOTO10, en heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van de Puredyne GNU/Linux distributie en het make art festival. Momenteel werkt ze samen met Dave Griffiths en Aymeric Mansoux aan Naked on Pluto, een social gaming project.
http://pi.kuri.mu
http://pluto.kuri.mu

Online participatie
Online participatie is het actief bijdragen aan online communities. Het is een breed begrip en wordt gebruikt voor zaken van zeer uiteenlopende aard en omvang: van het geven van een ‘comment’  op de inhoud van een ander, tot collaboratief creëren, en het coördineren van gezamenlijke actie. Het heet allemaal participatie, maar het wordt pas interessant als er meer gebeurt dan het geven van korte reacties, als er echt iets tot stand komt. Niet uit de hoek van de culturele instellingen, maar desalniettemin een goed voorbeeld, is Landshare (http://www.landshare.net/). Landshare verbind mensen die voedsel willen verbouwen met landeigenaren die hier land voor willen doneren. Het is in 2009 gestart in het River Cottage TV programma en telt op dit moment meer dan 50,000 mensen die samen meer dan 1200 hectare land delen in alle regio’s van Groot-Brittannië. Landshare pakt problemen aan die hoog bij beleidsmakers op de agenda staan, omtrent voedsel voorziening in de toekomst en het broeikas effect in relatie tot het industriële boerenbedrijf en ‘voedsel kilometers’. De website is zeer goed ontworpen, het doel is helder, en het project vervult in een behoefte. Het project is ontwikkeld door Channel 4 en River Cottage, met als ‘gezicht’ TV chef Hugh Fearnley-Whittingstall. In slechte gevallen levert online participatie alleen ‘noise’ op, een eeuwig herkauwen van wat er al bestaat.

MONIKA LECHNER
Monika Lechner (NL/AT) was born and raised in Austria, educated as a textile and graphic designer and then came to the Netherlands do the Master Book & Digital Media at Leiden University. In 2008 she was one of the Virtueel Platform Hot 100. Her MA thesis tackled the question whether, and if – yes: how, cultural heritage insitutions should be or already are participating in existing social networks like Facebook and Hyves. She currently works for the DEN Foundation for Digital Cultural Heritage as editor of the cultural heritage knowledge base.

NICK KONINGS
http://nickkoning.nl

PIETER VAN KEMENADE (Pike)
Pieter van Kemenade studeerde wiskunde in Leiden en fotografie/AV in Rotterdam, NL. Momenteel zelfstandig werkzaam binnen de maatschap “kennis Werkt”. De afgelopen 15 jaar betrokken bij varia projecten rond internet, cultuur en data-uitwisseling, gewoonlijk als freelancer, meestal als onderdeel van een team, meestal als schakel tussen techniek en design.

Online participatie:
In het traditionele model van informatie-uitwisseling is de aanbieder actief en de ontvanger passief. Internet maakt het makkelijker voor beide partijen om actief te participeren, zodat het onderscheid tussen aanbieder en ontvanger vervaagt, waarmee de vraag onstaat wat de aanbieder feitelijk aanbied, en wat de rol van beide partijen in dat proces kan zijn.

Voorbeelden:
Let me give 3 examples about music. Music has 3 audiences: the public, the artists and the ‘music industry’.
http://last.fm
Focused on the public. Offers streaming music. In return, they register user’s musical profiles (‘Scrobbling’). This allows them to target music (‘Your recommendations’), which creates an interesting marketing tool for the ‘music industry’.
http://cdbaby.org/
Focused on the artists. Offers the ability to distribute your music digitally (and hardcover) through a large number of different licensing deals all packed into one account, and simplifying those deals to a number of settings. Takes a percentage of all the sales.
http://www.sonicbids.com/
Focused on the (traditional) ‘music industry’. Contains artists profiles. Bands can sign up (paid) and create a detailed showcase (including for example performance requirements). Promoters can sign up and view and compare those showcases (to f.e. book them for festivals).
All 3 services succesfully bridge a gap between two the audiences (and make a living out of doing so).

RACHEL FEUCHTWANG
Rachel Feuchtwang is programma manager bij Virtueel Platform. Al twintig jaar is Rachel Feuchtwang actief als creatief ontwikkelaar en producer van projecten en activiteiten in de voorhoede van de hedendaagse kunst in Nederland en Engeland. Ze heeft vooral gewerkt in de podiumkunsten met kunstenaars en makers die media en technologie samenbrengen om gelaagde dramaturgie en verhaallijnen te creëren voor verschillende doelgroepen.

RONY VISSER
Rony Visser is coordinator van PACKED, Platform voor de Archivering en Conservering van Audiovisuele Kunsten in Brussel. http://www.packed.be

RUI GUERRA
Rui Guerra is involved in open source culture with a critical view on communities. His works make use of several media such as photography, video, online and offline installations. Besides teaching at several academies in The Netherlands, he has initiated self-organized communities such as INTK in Utrecht and unDEAF in Rotterdam. His work has been exhibited in several art festivals and he has collaborated with several institutions such as V2_: Institute for Unstable Media, Piet Zwart Institute both in Rotterdam (NL), The Royal Academy of Art in The Hague (NL), Arnolfini in Bristol (UK), The Art Organization in Liverpool (UK), Observatori in Valencia (ES), 0508 in San Juan (PR), Sentidos Gratis in Porto (PT).

SANDER VEENHOF
http://sndrv.nl

SANDRA FAUCONNIER
Nederlands Instituut voor Mediakunst, http://www.nimk.nl

SARA KOLSTER
http://www.sarako.net

SOFIA BUSTORF
V2_, http://www.v2.nl