Reader & App

UnlikeUsReaderCoverSingleUnlike Us Reader: Social Media Monopolies and Their Alternatives
For more information on the Reader and to order see the publication page.

Unlike Us app (in Dutch)

Het Unlike Us Magazine: 10 artikelen over social media is ontwikkeld voor gebruik op de iPad of online, zodat de interactieve inhoud het meest tot zijn recht komt. Ga op de iPad naar unlikeus.dmci.hva.nl en kies voor ‘Voeg toe aan beginscherm’ om het magazine gratis te downloaden.

Unlike Us magazine: sociale media – monopolies en alternatieven
Lespakket ontwikkeld door het lectoraat Netwerkcultuur,
CREATE-IT applied research, Hogeschool van Amsterdam

Inleiding

Unlike Us is het doorlopende onderzoeksproject naar sociale media van het Instituut voor Netwerkcultuur aan de Hogeschool van Amsterdam. Naast conferenties, een mailinglijst  en de Unlike Us Reader is er nu ook een lespakket beschikbaar waarin het onderzoek breed toegankelijk is gemaakt. Specifiek voor gebruik in het HBO, bijvoorbeeld in opleidingen op het gebied van communicatie, media, informatie, design en kunst.

Het pakket is hier te downloaden.

Inhoud

  • Facebook Quiz
  • Presentatie Unlike Us Magazine inclusief 6 video’s met discussievragen ingeleid door Geert Lovink en de booktrailer van de Unlike Us Reader
  • Pdf + link Unlike Us Magazine
  • Pdf + link Unlike Us Reader

Het Unlike Us Magazine: 10 artikelen over social media is ontwikkeld voor gebruik op de iPad of online, zodat de interactieve inhoud het meest tot zijn recht komt. Ga op de iPad naar unlikeus.dmci.hva.nl en kies voor ‘Voeg toe aan beginscherm’ om het magazine gratis te downloaden.

De Unlike Us Reader vormt de bron van deze tien Nederlandstalige kritische artikelen over social media. Ze zijn verrijkt met discussiepunten, filmpjes en links. Het magazine dient tevens als ingang voor de studie van sociale media zoals die verder uitgebreid in de Engelstalige reader aan bod komt.

Contact

Vragen, opmerkingen en algemene feedback is meer dan welkom. Gebruik van dit pakket is gratis, maar we stellen het zeer prijs als gebruik van het lespakket wordt gemeld. Neem daartoe contact op met Miriam Rasch, manager publicaties Instituut voor Netwerkcultuur: miriam@networkcultures.org of 020 – 595 1865.